Vaš pravni kompas 

  • Apostille legalizacija

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1088  by sudija
 
Apostille legalizacija

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com/Apostille-pecat.html


Apostille pečat
U Bosni i Hercegovini

Jednostavnim rječnikom Apostille je nadovjera ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu. Ovjerom dokumenta sa „Apostille“ ovjeravaju se i privatne isprave (punomoć, diplome, svjedodžbe, rodni list, vjenčani list, potvrde o slobodnom bračnom stanju, izvadak iz matične knjige umrlih …). Time se potvrđuje vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji se nalaze na ispravi, ali ne i sadržaj isprave. Apostille pečat se dakle aplicira na navedene isprave samo u slučaju da su iste potrebne za upotrebu u nekoj drugoj državi koja nije Bosna i Hercegovina.

Stranim javnim ispravama, u smislu Haške konvencije od 5. oktobra 1961. godine, smatraju se:


a) isprave koje je izdao sud ili službena osoba vezana uz državne sudove ili javnog tužioca, voditelj sudske pisarnice ili sudski izvršitelj ("huissier de justice");
b) upravne isprave;
c) notarske isprave / javnobilježničke isprave;
d) službena uvjerenja stavljena na privatne isprave, kao što su navodi o registraciji, ovjera točnosti datuma, ovjera potpisa.


Međutim, ova konvencija se ne primjenjuje:
a) na isprave koje su izdali diplomatski ili konzularni predstavnici;
b) na isprave upravnih tijela koje se neposredno odnose na trgovinsko ili carinsko poslovanje.

U Bosni i Hercegovini „Apostille“ izdaju Općinski sudovi, a ako između Bosne i Hercegovine i druge države ne postoji ugovor u smislu Haške Konvencije, tada je ispravu potrebno legalizirati/nadovjeriti u postupku pune legalizacije pri Ministarstvu inostranih poslova Bosne i Hercegovine.

Za poslove legalizacije isprava u međunarodnom prometu (isprave izdane u inozemstvu koje će se upotrijebiti u Bosni i Hercegovini, odnosno isprave izdane u Bosni i Hercegovini koje će se upotrijebiti u inozemstvu) ovlašteni su i Ministarstvo vanjskih poslova, ali i hrvatske diplomatske misije i konzularni uredi u inozemstvu.

Općinski sud u pravilu izdaje Apostille.

Građani su često u nedoumici trebaju li prvo napraviti ovjereni prijevod pa takav uvezeni dokument predati na nadovjeru (izradu Apostille) ili obrnuto: prvo izraditi Apostille pa sve to skupa prevesti na ciljni jezik i trebaju li pritom ovjeriti dokument kod notara. Svaka institucija ima svoje specifične zahtjeve pa stoga savjetujemo stranke da se prethodno raspitaju kod institucije u koju predaju ovjereni prijevod na koji način je potrebno ovjeriti prijevod i je li s prijevodom potrebno uvezati original ili kopiju dokumenta, kao i da li uopšte priznaju prevod napravljen u Bosni i Hercegovini.

Kako ovjeriti ispravu u Bosni i Hercegovini pred sudom ?
1. Prije dolaska u sud obvezno ponesite: osobnu iskaznicu ili putnu ispravu i original isprave koju želite ovjeriti.


2. Nakon što ste pribavili isprave koje želite ovjeriti: donesite ih u sud i javite se u pisarnu suda kod višeg referenta za ovjeru, koji će Vam pregledati isprave koje želite ovjeriti i dati Vam detaljne naputke u svezi ovjere.


3. Za svaku ovjeru plaća se sudska taksa koja se određuje po vrsti ovjere (potpis, rukopis, prijepis, izjava, prijevod)


SPISAK ZEMALJA ZA ČIJE ISPRAVE U BIH NIJE POTREBAN APOSTILLE
(neposredno se priznaju u Bosni I Hercegovini)
(prema podacima o zaključenim bilateralnim ugovorima, sa sajta Ministarstva pravde BiH)

Oslobađanje od legalizacije prema:
- BILATERALNIM UGOVORIMA KOJE JE ZAKLJUČILA BIH (sa zemljama
navedenim pod tač. 1-4.)
- BILATERALNIM UGOVORIMA KOJE JE ZAKLJUČILA SFRJ, a koje je NOTIFIKACIJOM O SUKCESIJI PREUZELA BIH (od tačke 5. nadalje)


1. HRVATSKA
2. SRBIJA
3. CRNA GORA
4. TURSKA

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum