Vaš pravni kompas 

  • Aktivna legitimacija za podnosenje tuzbe za raskid ugovora o dozivotnom izdrzavanju

  • Nasljeđivanje u Bosni i Hercegovini, testament, zakonski i nužni dio....
Nasljeđivanje u Bosni i Hercegovini, testament, zakonski i nužni dio....
 #497  by comodore
 
AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENjE TUŽBE ZA RASKID UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANjU
Zakon o nasljeđivanju

član 123

Smrću primaoca izdržavanja je ugovor o doživotnom izdržavanju konzumiran, pa ne postoji zakonska mogućnost da raskid tužbom traže njegovi zakonski nasljednici, kad to primalac izdržavanja za života nije tražio.

Obrazloženje:

"Prvostepenom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju sklopljen dana 15.07.1992 godine između tuženih kao davaoca izdržavanja i prednika tužitelja kao primaoca izdržavanja iz razloga što je prigovor aktivne legitimacije na strani tužitelja osnovan, jer tužioci nisu stranka u predmetnom ugovoru o doživotnom izdržavanju.

Ovakva odluka suda je pravilna i na zakonu osnovana, a iz razloga datih u prvostepenoj odluci.

Naime, pitanje raskida ugovora o doživotnom izdržavanju riješeno je članom 123 Zakona o nasljeđivanju, te pravo tražiti raskid ugovora o doživotnom izdržavanju piprada samo ugovornim strankama i ne prelazi na nasljednika. Smrću prednika tužitelja - primaoca izdržavanja, ugovor je konzumiran, pa ne postoji zakonska mogućnost da raskid tužbom traže njegovi zakonski nasljednici, kad to primalac izdržavanja za života nije tražio. Ovo zbog toga što ugovorno strane svojem voljom slobodno odlučuju hoće li se korisiti svojim pravom iz ugovora ili ne (presuda Vrhovnog suda FBiH broj: Rev-... od 19.01.2003 godine).

Pošto je dakle zbog osnovanosti prigovora aktivne legitimacije na strani tužitelja valjalo odbiti tužbeni zahtjev, to su ostali prigovori žalbe irelevantni, a zbog čega se ovaj sud nije ni upuštao u ocjenu istih. Pobijana presuda nije u suprotnosti sa izričitim pozitivnim propisom, a iz stajališta višeg suda (Vrhovnog suda FBiH), jasno je izraženo u revizijskoj odluci od 19.01.2003 godine, a koja je objavljena u Biltenu sudske prakse Vrhovnog suda FBiH 2/2007 čijom primjenom je vezan i ovaj sud."(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, 65 0 P 040041 10 Gž od 23.3.2011. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum