Stranica: 1/1.

Znacenje pojedinih izraza u Zakonu o izvrsnom postupku

PostPostano:sub sij 11, 2020 2:15 pm
Postao/la legalis
Znacenje pojedinih izraza u Zakonu o izvrsnom postupku

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju ova značenja:
1) "potraživanje" - označava pravo na neko davanje, činjenje, nečinjenje ili trpljenje;
2) "tražilac izvršenja" - označava lice koje je pokrenulo postupak radi izvršenja nekog potraživanja, te lice u čiju je korist taj postupak pokrenut po službenoj dužnosti;
3) "izvršenik"- označava lice protiv kojeg se potraživanje ostvaruje;
4) "stranka" - označava tražioca izvršenja i izvršenika;
5) "učesnik" - označava lice koje u postupku izvršenja nije stranka, a u postupku učestvuje zbog toga što se u njemu odlučuje o nekom njegovom pravu ili zbog toga što za to ima pravni interes;
6) "rješenje o izvršenju" - označava rješenje kojim je u cijelosti ili djelimično prihvaćen prijedlog za izvršenje ili kojim se izvršenje određuje po službenoj dužnosti;
7) "zaključak" - označava sudski nalog ili drugu odluku suda kojom se upravlja izvršnim postupkom i odlučuje o drugim pitanjima kad je to izričito predviđeno ovim zakonom;
8) "izvršilac" - označava sudskog službenika koji po nalogu suda neposredno preduzima pojedine radnje u izvršnom postupku;
9) "zemljoradnik" - označava lice kojem je poljoprivredna proizvodnja pretežni izvor prihoda;
10) "banka" - označava banku ili finansijsku organizaciju koja obavlja poslove platnog prometa;
11) "zemljišna knjiga" - označava sve javne knjige u koje se upisuju prava na nepokretnostima;
12) "vrijednosni papir" - označava materijalizovani oblik vrijednosnih papira (isprave);
13) "dionica" - označava vrijednosni papir koji se izdaje u obliku elektronskog zapisa i koji se upisuje u registar vrijednosnih papira.