Stranica: 1/1.

Vladimir Ushakov protiv Russia

PostPostano:ned ruj 08, 2019 12:03 pm
Postao/la AntunHun
Vladimir Ushakov protiv Russia

Haška konvencija o građanskim aspektima međunarodne otmice djece.
Aplikant živi u Finskoj i oženio se ruskom državljankom. Tokom postupka za razvod i određivanje starateljstva u Finskoj, majka je kćerku, koja je u tom trenutku imala nešto više od 2 godine, odvela u Rusiju i nikad se nije vratila u Finsku. Ruski sud je odbio da naloži povratak kćerke aplikanta u Finsku, pozivajući se na Hašku konvenciju o građanskim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. godine.
Da li su tumačenjem i primjenom odredaba Haške konvencije od strane domaćeg suda osigurane garancije aplikanta iz člana 8. Konvencije.
Utvrđena povreda člana 8. Konvencije (pravo na porodični život).