Page 1 of 1

U kojem je roku potrebno javiti trgovcu da postoji kvar?

PostPosted:Mon Sep 21, 2020 3:02 pm
by comodore
U kojem je roku potrebno javiti trgovcu da postoji kvar?Prijavu kvara treba javiti bez odlaganja kako ne bi došlo do povećanja oštećenja na stvari.

Kupili ste proizvod na sniženju i trgovac tvrdi da nemate pravo na reklamaciju?I u slučaju kupnje proizvoda na sniženju potrošači imaju pravo na reklamaciju osim u slučaju da im je prije kupnje bilo poznato da kupljena stvar ima neki nedostatak i zbog toga je istom snižena cijena.