Page 1 of 1

Šutnja administracije

PostPosted:Mon Oct 26, 2020 12:21 am
by vinja
Što učiniti nakon što sam ima skoro 3 mjeseca uložila žalbu na prvostupanjsku instituciju u upravnim stvarima i još nisam dobila odgovor. Zvala sam telefonski nadležnu drugostupanjsku instituciju htijući ih pitati za zakonski rok u kojem bi mi trebali odgovoriti, reče mi jedna pravna osoba da nisu dobili ništa od prvostupanjske institucije i da svakako će se to nekako riješiti ako nikako drukčije onda upravnim sporom.
Nešto sam malo čitala Zakon o upravnom postupku gdje sam mogla pročitati da stranka plaća spor a ja sam drugostupanjskoj instituciji dostavila sve relevantne činjenice koje mogu pobiti Zaključak koji mi je poslan od prvostupanjske institucija i mislim da bi oni trebali riješiti to pitanje na osnovi činjenica odnosno dokaza a i zakona na koji se pozivam.
Molim sve one koji imaju iskustva s ovakvim stvarima da mi napišu njihovo viđenje. Hvala