• Pretraga

  • Pretraga foruma!

Neodgovorene teme

 Vrati se na naprednu pretragu

Teme Statistika Zadnji post
Zakon o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijede i poklone Kantona Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 294 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zakon o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 311 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zakon o socijalnoj zastiti zastiti civilnih zrtava rata Kantona Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 314 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zakon o rudarstvu Kantona Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 271 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zakon o radu Kantona Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 283 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zakon o pruzanju besplatne pravne pomoci Kantona Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 306 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zakon o prostornom uredenju Kantona Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 305 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zakon o prosvjetnoj inspekciji Kantona Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 279 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zakon o prekrsajima protiv javnog reda i mira Kantona Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 296 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zakon o predskolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 300 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Rjesenje o otkazu ugovora o radu sa ponudom zakljucivanja novog ugovora o radu
Postao/la comodore -   - u: Radno i socijalno pravo
0 Odgovorite
 307 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Primjena na predugovor pravila koje se odnose na ugovor
Postao/la comodore -   - u: Obligaciono pravo
0 Odgovorite
 263 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Pravne posljedice raskida ugovora zbog neispunjenja
Postao/la comodore -   - u: Obligaciono pravo
0 Odgovorite
 287 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Obaveza vracanja zaposlenika nakon bolovanja u radni odnos
Postao/la comodore -   - u: Radno i socijalno pravo
0 Odgovorite
 277 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Isticanje prigovora zastare
Postao/la comodore -   - u: Ostala pravna pitanja
0 Odgovorite
 286 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zakon o placama i naknadama clanova organa upravljanja Kantona Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 289 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 356 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa Uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 288 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zakon o nabavljanju drzanju i nosunje oruzja i municije Kantona Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 313 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zakon o muzejskoj djelatnosti Kantona Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 274 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zakon o konecsijama Kantona Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 283 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zakon o komunalnoj cistoci Kantona Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 255 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zakon o policijskim sluzbenicima Kantona Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 288 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Diskriminacija u praksi BiH
Postao/la admin -   - u: Ostala pravna pitanja
0 Odgovorite
 295 Pogledano
 Postao/la admin
 
Sporazum o arbitrazi
Postao/la admin -   - u: Obligaciono pravo
0 Odgovorite
 306 Pogledano
 Postao/la admin
 
  • 1
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum