• Pretraga

  • Pretraga foruma!

Neodgovorene teme

 Vrati se na naprednu pretragu

Teme Statistika Zadnji post
Pravo na koristenje stana i pravo na imovinu
Postao/la comodore -   - u: Porodično pravo
0 Odgovorite
 586 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Presuda u predmetu Skrbic i Vujicic protiv Bosne i Hercegovine
Postao/la comodore -   - u: Sudska praksa Bosne i Hercegovine
0 Odgovorite
 447 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zalba na rjesenje kojim je odbijen zahtjev za izuzece notara
Postao/la comodore -   - u: Nasljedno pravo
0 Odgovorite
 633 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Odlucivanje o izuzecu notara kao povjerenika suda
Postao/la comodore -   - u: Nasljedno pravo
0 Odgovorite
 669 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zasnivanje hipoteke na bracnoj stecevini
Postao/la comodore -   - u: Porodično pravo
0 Odgovorite
 576 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Imovina koja ne cini bracnu stecevinu u BiH
Postao/la comodore -   - u: Porodično pravo
0 Odgovorite
 542 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Odluka o formiranju savjeta za djecu Republike Srpske
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Republike Srpske
0 Odgovorite
 617 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i poslovanju javnih tuzilastava Republike Srpske
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Republike Srpske
0 Odgovorite
 706 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Prekid parnicnog postupka
Postao/la matrix -   - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 483 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Clan 60. i 61. Zakona o izvrsnom postupku pred Sudom BiH
Postao/la matrix -   - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 509 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Potrazivanje u parnici troskova disciplinskog postupka
Postao/la matrix -   - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 505 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Prestanak radnog odnosa policijskog sluzbenika
Postao/la matrix -   - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 482 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Obracanje nadleznom ministarstvu kao uslov sudske zaštite
Postao/la matrix -   - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 466 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Naknada stete iz osnova lisenja slobode u duzem trajanju od izrecene kazne
Postao/la matrix -   - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 514 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Odgovornost drzave u sporovima za naknadu stete kada je vodjenje krivicnog postupka
Postao/la matrix -   - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 513 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Uslovi za ponavljanje postupka u korist osudenog
Postao/la matrix -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 495 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Rjesenje kojim se odredjuje duznost naknade prouzrokovanih troškova
Postao/la matrix -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 453 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Dudnost zamjene mjere pritvora blazim mjerama pa i kod pritvorskog osnova
Postao/la matrix -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 508 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u MUP RS
Postao/la matrix -   - u: Zakoni Republike Srpske
0 Odgovorite
 557 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Zakon o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske
Postao/la matrix -   - u: Zakoni Republike Srpske
0 Odgovorite
 562 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Duznost izjasnjenja tuzioca prilikom redovne kontrole mjera zabrane u toku istrage
Postao/la comodore -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 514 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Oduzimanje imovinske koristi pribavljene izvrsenjem krivicnog djela od pravnog lica
Postao/la comodore -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 471 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Mogucnost koriscenja iskaza osumnjicenog koji je dat bez prisustva branioca
Postao/la comodore -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 475 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Uracunavanje mjera zabrane napustanja boravista u izrecenu kaznu zatvora
Postao/la comodore -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 620 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Ovlastenje tuzioca u istrazi
Postao/la comodore -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 489 Pogledano
 Postao/la comodore
 
  • 1
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 40

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum