• Pretraga

  • Pretraga foruma!

Neodgovorene teme

 Napredno pretraživanje

Teme Statistika Zadnji post
Uticaj djelomicnog uspjeha stranaka na odluku o troskovima postupka
Postao/la AntunHun - pon srp 08, 2019 9:56 am  - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 6 Pogledano
 Postao/la AntunHun
 pon srp 08, 2019 9:56 am
Pravo na zakonsku zateznu kamatu
Postao/la AntunHun - pon srp 08, 2019 9:55 am  - u: Porezno i finansijsko pravo
0 Odgovorite
 7 Pogledano
 Postao/la AntunHun
 pon srp 08, 2019 9:55 am
Zatezna kamata kao zakonska obaveza
Postao/la AntunHun - pon srp 08, 2019 9:54 am  - u: Porezno i finansijsko pravo
0 Odgovorite
 7 Pogledano
 Postao/la AntunHun
 pon srp 08, 2019 9:54 am
Ispunjenje ugovora od strane povjerioca i duznika
Postao/la AntunHun - pon srp 08, 2019 9:53 am  - u: Obligaciono pravo
0 Odgovorite
 8 Pogledano
 Postao/la AntunHun
 pon srp 08, 2019 9:53 am
Bankarska garancija kao sredstvo obezbjedenja
Postao/la AntunHun - pon srp 08, 2019 9:52 am  - u: Porezno i finansijsko pravo
0 Odgovorite
 7 Pogledano
 Postao/la AntunHun
 pon srp 08, 2019 9:52 am
Aktivna legitimacija u sporu koji nastane iz ugovora o nalogu
Postao/la AntunHun - pon srp 08, 2019 9:50 am  - u: Obligaciono pravo
0 Odgovorite
 6 Pogledano
 Postao/la AntunHun
 pon srp 08, 2019 9:50 am
Preinacenje odluke o troskovima sudskog postupka
Postao/la law - pet srp 05, 2019 11:05 am  - u: Obligaciono pravo
0 Odgovorite
 9 Pogledano
 Postao/la law
 pet srp 05, 2019 11:05 am
Pravna posljedica nistavosti ugovora o prijenosu udjela
Postao/la law - pet srp 05, 2019 11:04 am  - u: Privredno pravo
0 Odgovorite
 12 Pogledano
 Postao/la law
 pet srp 05, 2019 11:04 am
Ponasanje sa paznjom dobrog domacina i dobrog strucnjaka
Postao/la law - pet srp 05, 2019 11:02 am  - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 8 Pogledano
 Postao/la law
 pet srp 05, 2019 11:02 am
Pravo umjesaca na troskove parnicnog postupka
Postao/la law - pet srp 05, 2019 11:00 am  - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 8 Pogledano
 Postao/la law
 pet srp 05, 2019 11:00 am
Bankarska garancija i pravo banke na regres
Postao/la law - pet srp 05, 2019 10:56 am  - u: Porezno i finansijsko pravo
0 Odgovorite
 8 Pogledano
 Postao/la law
 pet srp 05, 2019 10:56 am
Hodzic i Siico , Balic i dr. , te Katic i dr. protiv Bosne i Hercegovine
Postao/la comodore - čet srp 04, 2019 10:13 am  - u: Sudska praksa Bosne i Hercegovine
0 Odgovorite
 11 Pogledano
 Postao/la comodore
 čet srp 04, 2019 10:13 am
Sporne odredbe ugovora i njihovo tumacenje
Postao/la law - sri srp 03, 2019 2:23 pm  - u: Obligaciono pravo
0 Odgovorite
 9 Pogledano
 Postao/la law
 sri srp 03, 2019 2:23 pm
Osnov za odgovornosti za stetu nastalu od opasne stvari
Postao/la law - sri srp 03, 2019 2:22 pm  - u: Obligaciono pravo
0 Odgovorite
 10 Pogledano
 Postao/la law
 sri srp 03, 2019 2:22 pm
Isticanje prigovora zastare potrazivanja
Postao/la law - sri srp 03, 2019 2:20 pm  - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 8 Pogledano
 Postao/la law
 sri srp 03, 2019 2:20 pm
Ispunjenje obaveza iz dvostranog ugovora
Postao/la law - sri srp 03, 2019 2:20 pm  - u: Obligaciono pravo
0 Odgovorite
 10 Pogledano
 Postao/la law
 sri srp 03, 2019 2:20 pm
Dosudivanje novcane naknade za nematerijalnu stetu
Postao/la law - sri srp 03, 2019 2:18 pm  - u: Obligaciono pravo
0 Odgovorite
 10 Pogledano
 Postao/la law
 sri srp 03, 2019 2:18 pm
Doprinos nastanku stete od strane trecih lica
Postao/la law - sri srp 03, 2019 2:17 pm  - u: Obligaciono pravo
0 Odgovorite
 9 Pogledano
 Postao/la law
 sri srp 03, 2019 2:17 pm
Prestanak vazenja ugovora o koristenju stana
Postao/la law - uto srp 02, 2019 9:33 am  - u: Stvarno pravo
0 Odgovorite
 17 Pogledano
 Postao/la law
 uto srp 02, 2019 9:33 am
Odredivanje naknade za eksproprisanu nekretninu
Postao/la law - uto srp 02, 2019 9:27 am  - u: Stvarno pravo
0 Odgovorite
 12 Pogledano
 Postao/la law
 uto srp 02, 2019 9:27 am
Nastanak obaveze supsidijarnog jemca
Postao/la law - uto srp 02, 2019 9:26 am  - u: Obligaciono pravo
0 Odgovorite
 10 Pogledano
 Postao/la law
 uto srp 02, 2019 9:26 am
Licne i porodicne prilike kao razlog uvecanja naknade za eksproprijaciju nekretnine
Postao/la law - uto srp 02, 2019 9:24 am  - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 7 Pogledano
 Postao/la law
 uto srp 02, 2019 9:24 am
Teret dokazivanja postojanja stete
Postao/la law - pon srp 01, 2019 12:52 pm  - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 12 Pogledano
 Postao/la law
 pon srp 01, 2019 12:52 pm
Teret dokazivanja kad tuzenik u cijelosti osporava tuzbeni zahtjev
Postao/la law - pon srp 01, 2019 12:51 pm  - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 10 Pogledano
 Postao/la law
 pon srp 01, 2019 12:51 pm
Pravicna naknada nematerijalne stete ostecenom
Postao/la law - pon srp 01, 2019 12:50 pm  - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 9 Pogledano
 Postao/la law
 pon srp 01, 2019 12:50 pm
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 31

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum