• Pretraga

  • Pretraga foruma!

Neodgovorene teme

 Vrati se na naprednu pretragu

Teme Statistika Zadnji post
Mišljenje U-3/20 OD 11.02.2020g
Postao/la comodore -   - u: Sudska praksa Bosne i Hercegovine
0 Odgovorite
 64 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Optuznica protiv advokata Nermin Vila, Murisa Makarevic, Ismet Hamzic i dr
Postao/la Slim -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 271 Pogledano
 Postao/la Slim
 
T09 0 KTO 0122603 18
Postao/la sudija -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 113 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Valjan ugovor o jemstvu
Postao/la AntunHun -   - u: Privredno pravo
0 Odgovorite
 69 Pogledano
 Postao/la AntunHun
 
Ništave odredbe općih uvjeta tužene banke
Postao/la AntunHun -   - u: Privredno pravo
0 Odgovorite
 62 Pogledano
 Postao/la AntunHun
 
Obračun osnovice za doprinose u slučaju kada je bruto plaća viša od prosječne plaće u FBiH
Postao/la AntunHun -   - u: Radno i socijalno pravo
0 Odgovorite
 69 Pogledano
 Postao/la AntunHun
 
Otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu kod zaključivanja dva ugovora sa nepunim radnim vremeno
Postao/la AntunHun -   - u: Radno i socijalno pravo
0 Odgovorite
 66 Pogledano
 Postao/la AntunHun
 
Uputstvo za prenos i uručenje sudskih pisama putem javnih poštanskih operatera
Postao/la AntunHun -   - u: Zakoni Bosne i Hercegovine
0 Odgovorite
 225 Pogledano
 Postao/la AntunHun
 
Odmori i odsustva sa rada
Postao/la comodore -   - u: Radno i socijalno pravo
0 Odgovorite
 101 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Mjerodavno pravo za vanugovornu odgovornost za štetu
Postao/la comodore -   - u: Obligaciono pravo
0 Odgovorite
 105 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Obim naknade materijalne štete nastale na objektu
Postao/la comodore -   - u: Obligaciono pravo
0 Odgovorite
 69 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Način i vrijeme sticanja imovine kao uslovi za sticanje zajedničke imovine supružnika
Postao/la comodore -   - u: Porodično pravo
0 Odgovorite
 220 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Dokazna sredstva u postupku radi utvrđivanja očinstva
Postao/la comodore -   - u: Porodično pravo
0 Odgovorite
 83 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Obračun osnovice za doprinose u slučaju kada je bruto plaća viša od prosječne plaće u federaciji bih
Postao/la matrix -   - u: Radno i socijalno pravo
0 Odgovorite
 71 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu kod zaključivanja dva ugovora sa nepunim radnim vremeno
Postao/la matrix -   - u: Radno i socijalno pravo
0 Odgovorite
 68 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Kamata prije i poslije plaćanja glavnog duga
Postao/la comodore -   - u: Obligaciono pravo
0 Odgovorite
 71 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Valjano ovlaštenje za zaključivanje ugovora o poklonu
Postao/la comodore -   - u: Porodično pravo
0 Odgovorite
 72 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Uslovi za naknadu izmakle koristi
Postao/la comodore -   - u: Obligaciono pravo
0 Odgovorite
 64 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Odgovornost za štetu nastalu od električne energije kao opasne stvari
Postao/la comodore -   - u: Obligaciono pravo
0 Odgovorite
 60 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ
Postao/la comodore -   - u: Obligaciono pravo
0 Odgovorite
 74 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Odgovornost distributera električne energije u slučaju doprinosa oštećenog nastanku štete
Postao/la comodore -   - u: Obligaciono pravo
0 Odgovorite
 68 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Obaveze poslodavca u vezi sa organizacijom radnih dana i dana sedmičnog odmora
Postao/la comodore -   - u: Radno i socijalno pravo
0 Odgovorite
 59 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Oporezivanje naknade na ime franšize na osnovu sporazuma sa Njemačkom
Postao/la comodore -   - u: Ostala pravna pitanja
0 Odgovorite
 61 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Izuzetak od pravila o prekidu ostavinskog postupka
Postao/la AntunHun -   - u: Sudska praksa Bosne i Hercegovine
0 Odgovorite
 81 Pogledano
 Postao/la AntunHun
 
Nepostojanje razloga za pobijanje ugovora o dozivotnom izdrzavanju
Postao/la AntunHun -   - u: Sudska praksa Bosne i Hercegovine
0 Odgovorite
 128 Pogledano
 Postao/la AntunHun
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 40

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum