• Pretraga

  • Pretraga foruma!

Neodgovorene teme

 Vrati se na naprednu pretragu

Teme Statistika Zadnji post
Kako položiti Stručni ispit za namještenike više i srednje školske spreme
Postao/la comodore -   - u: Ostala pravna pitanja
0 Odgovorite
 4 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Radna dozvola za rad u BiH
Postao/la comodore -   - u: Ostala pravna pitanja
0 Odgovorite
 2 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zastara za plaćanje režijskih troškova
Postao/la comodore -   - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 3 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Ugovor
Postao/la comodore -   - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 3 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Reklamacija na pruženu uslugu ili kupljeni proizvod
Postao/la comodore -   - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 2 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zastara rokovi zastare i pravne posljedice zastare
Postao/la comodore -   - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 3 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Odgovor na tužbu zbog kršenja autorskih prava
Postao/la comodore -   - u: Pravo intelektualnog vlasništva
0 Odgovorite
 3 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Autorska prava na YouTube – Poštena upotreba
Postao/la comodore -   - u: Pravo intelektualnog vlasništva
0 Odgovorite
 3 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Autorska prava na YouTube – Šta je autorsko pravo?
Postao/la matrix -   - u: Pravo intelektualnog vlasništva
0 Odgovorite
 3 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Kako ukloniti svoj videozapis sa druge web lokacije
Postao/la matrix -   - u: Pravo intelektualnog vlasništva
0 Odgovorite
 2 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Autorska prava na računarskim programima
Postao/la matrix -   - u: Pravo intelektualnog vlasništva
0 Odgovorite
 3 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Vukosavlje Brcko
Postao/la matrix -   - u: Zakoni Republike Srpske
0 Odgovorite
 13 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Nije povrijeđeno pravo na odbranu optuženog
Postao/la matrix -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 12 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Povreda prava na odbranu
Postao/la matrix -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 9 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Zahtjev za izuzece predsjednika vijeca i sudije izvjestitelja
Postao/la matrix -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 6 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Nije učinjena povreda identiteta presude i optužbe
Postao/la matrix -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 8 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Vezanost suda za cinjenice i okolnosti za koje se osumnjiceni odnosno optuzeni tereti
Postao/la AntunHun -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 18 Pogledano
 Postao/la AntunHun
 
Dužnost suda da se izjasni o osnovanosti prigovora odbrane istaknutih na ročištu
Postao/la AntunHun -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 10 Pogledano
 Postao/la AntunHun
 
Propust suda da o prijedlogu za određivanje mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi
Postao/la AntunHun -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 9 Pogledano
 Postao/la AntunHun
 
Ne postoji obaveza suda da održi ročište radi izjašnjenja o prijedlogu tužitelja za određivanje
Postao/la AntunHun -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 11 Pogledano
 Postao/la AntunHun
 
Dokazi na kojima se ne može zasnivati sudska odluka
Postao/la comodore -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 10 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Pretpostavka nevinosti
Postao/la comodore -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 13 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Kvalificirani oblici krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja
Postao/la comodore -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 10 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja
Postao/la comodore -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 9 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Odluka u predmetu Fajković i drugi protiv Bosne i Hercegovine
Postao/la sudija -   - u: Sudska praksa Bosne i Hercegovine
0 Odgovorite
 26 Pogledano
 Postao/la sudija
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 40

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum