Page 1 of 1

Pravno stanovište u pogledu pasivne legitimacije Opštine Čelinac u sporovima nastalim povodom izgrad

PostPosted:Tue Apr 06, 2021 6:52 pm
by AntunHun
Pravno stanovište u pogledu pasivne legitimacije Opštine Čelinac u sporovima nastalim povodom izgradnje regionalnog puta Čelinac -Prnjavor, koje glasi:„Opština Čelinac je kao suinvestitor radova pasivno legitimisana u parnicama koje su protiv nje pokrenuli vlasnici zemljišta zauzetog zbog izgradnje regionalnog puta Čelinac- Prnjavor, čiji predmet je isplata naknade za zemljište koje je vlasnicima oduzeto bez prethodno provedenog postupka eksproprijacije“.(Pravno shvatanje Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Republike Srpske, usvojeno na sjednici održanoj 07.06.2019. godine)