Page 1 of 1

Pravni stavovi

PostPosted:Fri Apr 05, 2019 9:45 am
by legalis
Na sjednici Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH održanoj dana 15.03.2019. godine, zauzeti su i usvojeni


PRAVNI STAVOVI“Državnom službeniku/namješteniku pripada pravo na isplatu jubilarne nagrade kada tužena stranka ne dokaže nedostatak sredstava za isplatu.”

Broj: 58 0 Rs 073611 18 Rev
“Tužitelj je dužan dokazati da tuženog obavezuje Granski kolektivni ugovor (GKU), jer istinitost određene tvrdnje dokazuje, u pravilu, onaj ko tvrdi da određena činjenica postoji, a ne onaj koji poriče njeno postojanje.”

Broj: 65 0 Rs 391161 18 Rev