Vaš pravni kompas 

  • Nadleznost suda u izvrsnom postupku

  • Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
 #1495  by sudija
 
NADLEŽNOST REDOVNOG SUDA U IZVRŠNOM POSTUPKU
Zakon o sudovima Republike Srpske

član 30 i član 33 tačka z)

Kada nisu obje stranke u izvršnom postupku pravna lica, nego je izvršenik fizičko lice, za sprovođenje postupka nadležan je redovni, a ne privredni sud.

Obrazloženje:

"U konkretnom slučaju izvršni postupak je pokrenut na osnovu vjerodostojne isprave (mjenice), pa kako obe stranke u postupku nisu pravna lica, koje ima u vidu odredba člana 33.z) Zakona o sudovima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS" 37/12 i 44/15 - u daljem tekstu: ZS RS), nego je izvršenik fizičko lice, za sprovođenje ovog postupka nadležan je redovni, a ne privredni sud, kako propisuje odredbačlana 30. g) 1) istog zakona. Ovo bez obzira na činjenicu da je nad tražiocem izvršenja otvoren postupak stečaja, jer u postupcima izvršenja nema atrakcije nadležnosti, čak ni onda kada je stečej otvoren nad izvršenikom (što ovdje nije slučaj), jer tada dolazi samo do prekida postupka, a sva namirenja stečajnih povjerilaca se vrši iz stečajne mase, na način propisan odredbama ZSP i samo u okviru tog zakona.

Zato nema mjesta primjeni ni odredbe člana 109. stav 7. ZSP, kako ispravno nalazi i privredni sud koji je izazvao sukob nadležnosti, jer se ne radi o nastavku prekinutog parničnog postupka. Čak i kad bi bilo moguće primjeniti ovu odredbu u izvršnom postupku, nisu ispunjeni uslovi za promjenu nadležnosti suda budući da stečaj nije otvoren nad tuženim (kakvu situaciju ima u vidu ova zakonska odredba), odnosno izvršenikom, nego nad tražiocem izvršenja.

Prema tome, za provođenje ovog izvršnog postupka - budući da je izvršenik fizičko lice koje ima prebivalište u B., na području Osnovnog suda u S., i da se izvršenje traži na njegovim pokretnim stvarima - stvarno i mjesno je nadležan Osnovni sud u S., shodno odredbi člana 30. g) 1) ZS RS (koji reguliše stvarnu nadležnost) i člana 114. stav 1, u vezi sa članom 4. stav 2. ZIP (koji regulišu mjesnu nadležnost).

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci, temeljem odredbe člana 22. stav 1. ZPP i člana 35. đ) ZS RS."(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, 57 0 Ip 124250 17 R od 8.11.2017. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum