Page 1 of 1

Medicinsko vjestacenje

PostPosted:Tue Sep 17, 2019 12:58 pm
by comodore
Medicinsko vještačenje

Tim Henrik Bruun Hansen, v. Denmark, no. 51072/15

Nakon prethodnih sličnih osuda, aplikant je 1996. godine bio osuđen za ozbiljno seksualno zlostavljanje maloljetnice.

Izrečena mu je sankcija „sigurnog čuvanja“ na neodređeno vrijeme. Njegov terapeutski tretman, a time i njegove šanse za
rehabilitacijsko puštanje iz zatvora, su došli u bezizlaznu situaciju po pitanju odnosa povjerenja između aplikanta i
zaposlenika institucije, kada je aplikant odbio hemijsku kastraciju (što je bio uslov puštanja) i, na kraju, nakon što je odbio
savjetovanje.

Aplikant se žalio da odluka o nastavku izdržavanja sankcije “sigurnog čuvanja” bez saslušanja vanjskog vještaka medicinske
struke predstavlja kršenje člana 5., stava 1. Konvencije.

U takvom bezizlaznom kontekstu, vlasti bi trebale zatražiti mišljenje vanjskog medicinskog stručnjaka za terapijsko liječenje
kako bi se osiguralo da se odluka kojom se preispituje opravdanost nastavka pritvaranja temelji na razumnoj procjeni
kontinuiranog poštivanja ciljeva izrečene kazne (vidi paragrafe 77- 78 i 83 presude i Ruiz Rivera v. Switzerland, br. 8300/06,
18. februar 2014.).
Utvrđena povreda člana 5. stav 1. Konvencije.

https://epravo.ba/