Page 1 of 1

Kako podnijeti apelaciju Ustavnom sudu BiH ?

PostPosted:Thu Jan 23, 2020 12:11 pm
by matrix
Kako podnijeti apelaciju Ustavnom sudu BiH ?

Apelacija upućena Ustavnom sudu šalje se poštom ili se predaje neposredno Ustavnom sudu. Ustavni sud nema obavezu vraćanja originalnih dokumenata dostavljenih uz apelaciju. Elektronska pošta, pismena dostavljena telefaksom, te brzojavi upućeni Ustavnom sudu ne smatraju se podnescima kojima se pokreće ustavnosudski postupak, odnosno kojima se predlaže pokretanje ustavnosudskog postupka, osim ukoliko se dostavljaju na zahtjev Ustavnog suda ili kada to odobri Ustavni sud. Apelacija se obavezno podnosi na posebnom obrascu dostupnom u Ustavnom sudu ili na internetskoj stranici Ustavnog suda. Apelacija se obavezno podnosi u tekstu koji je elektronski ili mehanografski obrađen (čl. 20. i 21. Pravila).