jaletina
useravatar
User Info

Invalidska pemzija!

Poznato mi je da se bolovanje može vući otprilike godinu dana.Šta nakon godinu dana slijedi?Može te li mi objasniti postupak kako se radnik šalje u invalidsku pemziju,da li si prije nego se pošalje radnik u invalidsku pemziju pita da li je spreman raditi dalje ili postoji neka druga  procedura?


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
matrix
useravatar
User Info

Re: Invalidska pemzija!

Postovani,
prije svega bi trebala postojati ocjena radne sposobnosti,koju vrsi nadlezni institut za ocjenu radne sposobnosti koji procjenjuje ko je invalid I kat, ko II i sl, a to zavisi od dijagnoze, prilozenih nalaza, stvarnog zdravstvenog stanja pacijenta(i neceg prljavog,sto nije za objave na forumu). Zavod za PIO nema nista s tim, jer oni donose rješenja na osnovu nalaza Instituta. A penziju dobivaju samo invalidi I kategorije....
U prilogu su vam odredbe Zakona PiO/MiO FBiH,koji pojasnjavaju stjecanje invalidske penzije.
Clan 52.
Osiguranik, kod koga je utvrdjenaI kategorija invalidnosti stice pravo na invalidsku penziju: ako jeinvalidnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolescu, bez obzirana duzinu penzijskog staza; ako jeinvalidnost prouzrokovana povredom van rada ili bolescu, pod uvjetom da je prije nastanka invalidnosti imao navrsen penzijskistaz koji mu pokriva najmanje jednu trecinu razdoblja od navrsenih najmanje 20 godina zivota do dana nastanka invalidnosti ( u daljem tekstu: radnivijek), racunajuci radni vijek na pune godine.
Clan 53.
Osiguranik kod koga je utvrdjena Ikategorija invalidnosti do navrsene 30. godine zivota stice pravo na invalidsku penziju ako jeinvalidnost prouzrokovana povredom van rada ili bolescu, pod uvjetom da prije nastanka invalidnosti ima navrsen penzijski staz koji mu pokriva najmanje jednu trecinu radnog vijeka, ali najmanje jednu godinu osiguranja. Osiguraniku iz stava 1. ovog clana koji je bio na redovnom skolovanju i takvim skolovanjem stekao visu ili visoku strucnu spremu, radni vijek se racuna od 22 godine zivota, ako je stekao visu strucnu spremu, odnosno 25 godina ako je stekao visoku strucnu spremu. Kada se invalidska penzija odredjuje od place ostvarene u godini u kojoj jenastala invalidnost, penzija se prethodno uskladjuje, pocev od dana sticanja prava prema kretanju placa u posljednjem mjesecu iz perioda iz koga su place uzete za utvrdjivanje penzijskog osnova u odnosu na cijeli period iz koga su place uzeteza utvrdjivanje penzijskog osnova.
Clan 54.
Invalidska penzija se utvrdjuje od penzijskog osnova koji se utvrdjuje na nacin predvidjen u cl. 32. do 49. ovog zakona. Kada se invalidska penzija stice sa stazom osiguranja kracim od 15 godina, penzijski osnov se utvrdjuje na osnovu prosjecne place ostvareneza vrijeme ukupnog trajanja osiguranja. Kada se invalidska penzija stice sa stazom osiguranjakracim od 15 godina, za utvrdjivanje penzijskog osnova neuzima se placa ostvarena u godini u kojoj se ostvaruje pravo na invalidsku penziju. Izuzetno od stava 3. ovog clana, placa
ostvarena u godini u kojoj se ostvaruje pravo na invalidsku penziju uzima se za utvrdjivanje penzijskog osnova kada se invalidska penzija stice samo na osnovu staza osiguranja ostvarenog u toj godini. Kada se invalidska penzija ostvaruje sa stazom osiguranja ostvarenim u godini koja prethodi godini ostvarivanja prava i u godini ostvarivanja prava, za utvrdjivanje penzijskog osnova uzima se placa ostvarena u godini koja prethodi godini u kojoj se ostvaruje pravo, bez obzira na toda li je osiguranik u toj godini ostvario placu, odnosno naknadu place za najmanje sest mjeseci staza osiguranja.
Clan 55.
Invalidska penzija u slucaju invalidnosti prouzrokovane povredom na radu ili profesionalnom bolescu odredjuje se u visini od 85% od penzijskog osnova. Invalidska penzija u slucajuinvalidnosti prouzrokovane bolescu ili povredom van rada odredjuje se od penzijskog osnovazavisno od duzine penzijskog staza i pokrivenosti radnog vijekapenzijskim stazom. Visina invalidskepenzije ne moze biti manja od visine starosne penzije za jednak penzijski staz.
Clan 56.
Invalidska penzija u slucaju invalidnosti prouzrokovane bolescu ili povredom van rada odredjuje se u procentu od penzijskog osnova, zavisno od duzine
penzijskog staza i pokrivenosti radnog vijeka penzijskim stazom i iznosi
Invalidska penzija ne moze biti veca od 85% od penzijskog osnova.
Clan 57.
Kod odredjivanja visine invalidske penzije iz clana 56. ovog zakona osiguraniku koji je bio na redovnom skolovanju i takvim skolovanjem stekao visu ili visoku spremu radni vijek racuna se od navrsene 22, (visa sprema), odnosno 25. (visoka sprema) godine zivota, pa do nastanka invalidnosti. Kod odredjivanja visine invalidske penzije osiguraniku koji je poslije navrsene 20. godine zivota bio na odsluzenju odnosno dosluzenju vojnog roka to vrijeme ne racunase u radni vijek.
Clan 58.
Osiguraniku kod koga je invalidnost prouzrokovana djelomicno povredom na radu ili profesionalnom bolescu, a djelomicno bolescu ili povredom van rada invalidska penzija odredjuje se kao jedna penzija , koja se sastoji od srazmjernog dijela invalidske penzije obracunate za slucaj povrede na radu ili profesionalne bolesti i od srazmjernog dijela invalidske penzije obracunate za slucaj bolesti ili povrede van rada, tako sto se prethodno odredi iznos invalidske penzije koja bi pripadalada je ukupna invalidnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolescu i iznos invalidske penzije koja bi pripadalada je ukupna invalidnost prouzrokovana bolescu ili povredom van rada. Od svakog tako obracunatog iznosa uzima sedio u procentu koji odgovara uticaju pojedinih uzroka invalidnosti na ukupnu invalidnost. Zbir tako dobivenih iznosa cini invalidsku penziju, koja ne moze iznositi vise od 85 % od penzijskog osnova..


"noćna mora je upasti u paukovu mrežu pravnih zavrzlama"

Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
VSS domacica
useravatar
User Info

Re: Invalidska pemzija!

Da, bolovanje moze trajati godinu dana, ukoliko poslodavac to tolerise. Nakon godine zahtjev ili molba za invalidsku penziju predaje se u Institut za medicinsko vjestačenje i ocjenu radne sposobnosti u Sarajevu, Uz zahtjev se predaje i medicinska dokumentacija: nalazi otpusna pisma, ako je radnik bio u bolnici tokom bolovanja, ocjene specijalista ljekara u zavisnosti od dijagnoze... (predati kopije, ne originale, ne vracaju dokumentaciju) Uplati se oko 100 maraka za komisiju/admisnistraciju. Nakon oko mjesec dobit cete poziv za ljekarski/komisijski pregled. Ljekar vas moze, ali i ne mora pregledati, sto opet zavisi od dijagnoze, dokumentacije koju imate, da li je bolest teska, izljeciva... Naravno nositi svu dokumentaciju sa sobom. nakon toga ćete dobiti rjesenje o priznavanju prava na invalidnost (ako naravno ispunjavate uslove), koja kategorija... Visina se odredjuje u skladu sa prethodno citiranim Zakonom. (Osim medicinskih uslova, morate ispunjavati i uvjete radnog staza-  i to je regulisano Zakonom. Ako dobijete odbijenicu imate pravo na zalbu. Ovakava procedura bila je prije godinu i po, mislim da se nista nije promijenilo.

Pozdrav i sretno


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
jaletina
useravatar
User Info

Re: Invalidska pemzija!

To mi je sve jasno.A da li se radnik moze poslati u invalidsku pemziju bez obzira ukoliko se on osjeca spremnim za rad ili samo ukoliko to odredi stručni organ.Konkretno osoba A je operisana i vuce bolovanje skoro godinu da,znaci prosla je terapije i sve to i fino se osjeca.Da li on moze uticati na to ili samo kako odredi strucni organ?


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
matrix
useravatar
User Info

Re: Invalidska pemzija!

Sam pojam"invalidska penzija"podrazumijeva da je osoba invalid,PiO neutvrdjuje invalidnost vec institut za ocjenu radne sposobnosti..
Rezume;nema invalidske penzije bez utvrdjene invalidnosti od strane nadleznog organa.


"noćna mora je upasti u paukovu mrežu pravnih zavrzlama"

Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
jaletina
useravatar
User Info

Re: Invalidska pemzija!

Ok.hvala svima na odgovorima.Mislim da mi je jasno sve.Poz


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
matrix
useravatar
User Info

Re: Invalidska pemzija!

jaletina napisao/la je:

Ok.hvala svima na odgovorima.Mislim da mi je jasno sve.Poz
POZDRAV


"noćna mora je upasti u paukovu mrežu pravnih zavrzlama"

Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
skahu
useravatar
User Info

Re: Invalidska pemzija!

Pozdrav svima!
Supruga je prošla svu proceduru o d bolovanja, ocjene sposobnosti do rješenja PIO.
Proglašena je od strane prvostepene komisije invalidom I kategorije (100%)zbog bolesti.
Rješenje od PIO o penzionisanju je negativno jer nema dovoljno staža za penzionisanje.
Obzirom da da stvarno više nije sposobna za rad a još uvijek je u radnom odnosu kakav je sada njen status.
Šta može ostvariti.
Mora li napustiti firmu ili je firma dužna nešto da preduzme.
Da li može ostvariti kakvu naknadu ako ostane bez posla.
hvala


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
VSS domacica
useravatar
User Info

Re: Invalidska pemzija!

pozdrav,
Firma je moze rasporediti na druge poslove u skladu sa njenom strucnom spremom i ocjenom komisije, do sticanja uslova, odnosno dovoljno staza. Mislim da je sve regulisano Zakonom o PIO. Drugi poslovi su laksi od onih koje je osoba dotad obavljala tako da onaj ko ima ovakav status moze ih obavljati.Znam za slucaj vozaca kamiona, koji je nakon istog rjesenja i negativnog odgovora za penziju rasporedjen na poslove u skladistu, ili slucaj nastavnika koji je rasporedjen u administraciju...
Pozdrav i sretno


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
skahu
useravatar
User Info

Re: Invalidska pemzija!

Da li joj za to vrijeme pripada kakva naknada?


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja

Info o forumu

Statistika foruma:   Ukupno korisnika: 4832  Ukupno tema: 1864  Ukupno anketa: 23  Ukupno postova: 100666649  Ukupno postova danas: 14
Info korisnika:   Najnoviji član :  esad071   Članova online: 3   Gostiju online: 74
Online 
matrixmatrixjazzrock
Tema
Novo
Zaključano
Tema
Novo
Zaključano
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
New/Closed
Novo/Usidreno
Closed/Active
Novo/Zaključano
Novo/Usidreno
Zaključano/Aktivno
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Sticky Active Locked
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Usidreno/Aktivno/Zaključano