BK13
useravatar
User Info

Formalna promjena imena

Postovani,molim vas za malo pomoci. Da li me mozete posavjetovati kako da promijenim ime legalno u BiH. Vec 10 godina zivim van BiH tokom kog vremena rodjeno ime se  formalno promijenulo u drzavi u kojoj zivim sada (skraceno ime od rodjenog imena). Zelim naravno da promjenim ime u mijestu rodjenja u BiH mada ne zivim tamo ali zelim da legalizujem proces. Svi dokumenti koje posjedujem su mi u mom novom imenu. Kako da obavjestim opstinu/instituciju mjesta rodjenja. adekvatno i koja je procedura.

Hvala mnogo na pomoci.


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
matrix
useravatar
User Info

Re: Formalna promjena imena

Postovani,ovdje su vam objasnjenja za vase pitanje.

Svako lice ima pravo da promijeni lično ime, odnosno samo ime ili samo prezime osim u slučajevima za koje je drugačije određeno ovim zakonom.
Lice može promijeniti lično ime ilisamo ime ili samo prezime nakonpromjene porodičnog ili ličnog statusa (usvojenje, priznanje i utvrđivanje očinstva ili materinstva, sklapanje braka, prestanak braka – razvod ili poništenje braka, smrt bračnogpartnera ili proglašenje bračnogpartnera umrlim, promjena spola) ili na lični zahtjev.
 
Zahtjev za promjenu ličnog imena mora sadržavati lično imekoje se traži.
Uz zahtjev za promjenu ličnog imena prilaže se:
1) Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu za podnosioca zahtjeva;
2) izvodi iz matičnih knjiga u kojima je upisana činjenica čija je promjena predmet postupka;
3) fotokopija lične karte;
4) uvjerenje o mjestu prebivališta;
5) uvjerenje nadležnog suda dase protiv podnosioca zahtjeva ne vodi krivični postupak;
6) uvjerenje nadležnog poreskog organa da nema neizmirenih poreskih i carinskih obaveza.
Izuzetno, ako se u imenu i prezimenu u Izvodu iz matične knjige rođenih inozemnog organa ne nalaze slova koja postoje u službenim jezicima i pismima Federacije (ć, č, dž, š, ži dr.), a stranka želi da se ime i prezime upiše prema pravilima našeg
jezika i pisma - u tom slučaju podnosi se zahtjev za promjenu imena i prezimena prema pravilima našeg jezika i pisma uzkoji se prilaže:
1) ovjerena izjava o promjeni ličnog imena prema pravilima službenog jezika ili pisma Federacije i
2) Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu za podnosioca zahtjeva.
O zahtjevu za promjenu ličnog imena rješava kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva.
Zahtjev za promjenu ličnog imena može se podnijeti i putempunomoćnika.
Ukoliko se zahtjev podnosi putem punomoćnika uz zahtjev se mora priložiti izjava podnosioca zahtjeva kojom se izjašnjava o imenu kojim se ubuduće u pravnom saobraćaju želi koristiti.
Izjava iz stava 3. ovog člana mora biti ovjerena od nadležnog organa.
O rješavanju zahtjeva iz stava 1. ovog člana u vezi sa pitanjima koja nisu regulirana ovim zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99).
Promjena ličnog imena ili samo imena ili samo prezimena neće se odobriti licu protiv kojeg se vodi krivični postupak, ili licu koje je osuđeno za krivično djelo dok kazna nije izvršena, ilidok traju pravne posljedice osude, licu za kojim je raspisana
međunarodna potraga, kao ni licu za koje se utvrdi da je zahtjev podnijelo radi izbjegavanja obaveza utvrđenihaktom nadležnih organa.
Radi utvrđivanja činjenica iz stava 1. ovog člana nadležni organ koji vodi postupak po službenoj dužnosti vrši odgovarajuće provjere u svojimslužbenim evidencijama i u evidencijama koje vode tužilaštava, kao i provjeru putem Interpola.
Rješenje o promjeni ličnog imena dostavlja se odmah po pravomoćnosti matičaru koji vodi matične knjige za lice koje je izvršilo promjenu ličnog imena , matičaru koji vodi matične knjige u koje je upisana činjenica rođenja za dijete lica koje je izvršilo promjenu ličnog imena , organu koji vodi evidencije o građanima koje se vode na osnovu upisa u matičnuknjigu rođenih i drugim organima nadležnim za vođenje evidencija o građanima koje se vode prema prosebnim propisima, a uključuju
podatak koji je u postupku promijenjen u skladu sa ovim zakonom.
Lice kojem je odobrena promjena ličnog imena ne može podnijeti novi zahtjev za promjenu ličnog imena u roku odpet godina od dana izvršenog upisa promijenjenog ličnog imena u matične knjige, ukoliko posebnim zakonom nije drugačije propisano.
Lice koje je promijenilo lično imeili samo ime ili samo prezime dužno je u roku od 15 dana od dana izvršenog upisa promjene u matične knjige podnijeti zahtjev za zamjenu ličnih isprava (lična karta, putna isprava, vozačka dozvola i druge isprave)
nadležnom organu.
Ukoliko lice koje je promijenilo lično ime ili samo ime ili samo prezime ne podnese zahtjev u roku utvrđenom u stavu 3. ovog člana, kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova koje je donijelo rješenjepo službenoj dužnosti će poništiti rješenje
kojim je odobrena promjena .
Na pravnu posljedicu iz stava 4.ovoga člana kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova upozorit će podnosioca zahtjeva u rješenju kojim odobrava promjenu.
Pozdrav.


"noćna mora je upasti u paukovu mrežu pravnih zavrzlama"

Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja

Info o forumu

Statistika foruma:   Ukupno korisnika: 4836  Ukupno tema: 1867  Ukupno anketa: 23  Ukupno postova: 100666689  Prosječno postova po satu: 1.4
Info korisnika:   Najnoviji član :  uqyvobis   Članova online: 0   Gostiju online: 59
Online  Nema korisnika online
Tema
Novo
Zaključano
Tema
Novo
Zaključano
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
New/Closed
Novo/Usidreno
Closed/Active
Novo/Zaključano
Novo/Usidreno
Zaključano/Aktivno
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Sticky Active Locked
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Usidreno/Aktivno/Zaključano