damirm57
useravatar
User Info

Stjecanje prava vlasništva dosjelošću

Dobio sam u nasljedstvo  parcelu koju je moj djed imao u posjedu više od 30godina a nakon njegove smrti ja već 20tak godina(koju su prilikom diobe imovine uveli preko katastarskih evidencija). Međutim kada sam u ZK u sudu provjerio na navedenoj parceli postoji pravo suvlasništvaa o djedu tamo nema ni spomena. S obzirom da navedenu parcelu moja porodica koristi tako dugo mišljenja sam da je najjednostavniji način da to riješim podnošenjem tužbe za stjecanje prava vlasništva dosjelošću, s obzirom da se postojeća dva uknjižena suvlasnika neće protiviti, dok trećeg nema (umro davno, ali nikad nije upisan u knjigu umrlih).Potrebno mi je mišljenje i po mogućnosti forma obrasca za tužbu. Eto svakako hvala!


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
matrix
useravatar
User Info

Re: Stjecanje prava vlasništva dosjelošću

Postovani,misljenja sam da bi se tuzba u nekom slucaju mogla izbjeci,sto nedovodi u pitanje vas pravni interes za podizanje tuzbe.
Naime,posjednik stječe dosjelošću pravo vlasništva na nepokretnoj stvari koja je u vlasništvu druge osobe, protekom deset godina savjesnog i zakonitog posjeda. Posjednik stječe dosjelošću pravo vlasništva na nepokretnoj stvari koja je u vlasništvu druge osobe, proteklom dvadeset godina savjesnog posjeda.
Vrijeme potrebno za dosjelost počinje teći od dana kada je posjednik stupio u posjed stvari, a završava se istekom posljednjeg dana vremena potrebnog za dosjelost. U vrijeme posjeda uračunava se i vrijeme za koje su prethodnici posjednika posjedovali stvar kao svjesni i zakoniti, odnosno savjesni posjednici. Na zastoj, odnosno prekid dosjelosti, shodno se primjenjuju zakonskeodredbe o zastoju, odnosno prekidu zastarjelosti potraživanja.
"skica tuzbe"
Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
Kanton

Opcinskom sudu ....

Tuzitelj:
Tuzeni:

Radi:utvrdjenje prava vlasnistv
Vrijednost spora:

Na osnovu cl.53 i 334 Zakona o parnicnom postupku podnosi se:

          T U Z B A

Tuzitelj podnosi tuzbu Opcinskom sudu ... mjesno nadleznom za ovaj parnicni postupak,sa tuzbenim zahtjevima na utvrdjenje prava vlasnistva po osnovu dosjelosi i uknjizbu tog prava u zemljisne knjige

I. Tuzitelj se preko svog pravnog prednika(djeda) od 19.. god,nalazi u samostalnom posjedu nekretnina oznacenih kao k.c...iz z.k.ul....k.o...,u naravi kuca,okucnica u ukupnoj povrsini...
Dokaz:svjedoci,dokumenti

II.Tuzitelj je preko pravnog prednika na istoj nekretnini ostvarivao fakticku vlast manifestujuci vlasnicka prava,u istu ulagao trud i vrijednosna sredstva,a dok mu knjizni vlasnici  nisu nikad osporili posjed niti je sa istima imao bilo kakve sukobe.

Dokaz:svjedoci,zemljisno knjizni izvadak,sve drugo cime dokazujete cinjenice

III.Tuzitelj ima pravni interes da uredi zemljisno knjizno stanje sa stvarnim stanjem,jer se osjeca nesigurnim u svom pravnom polozaju

Dokaz:saslusati tuzitelja

Pravni osnov za podizanje tuzbe tuzitelj vidi u cl.32 i 35 Zakona o vlasnicko pravnim odnosima FBiH,,te cl.54 Zakona o parnicnom postupku FBiH.

Kako tuzitelj ima pravni interes za podizanje tuzbe,te glede toga ovom sudu predlaze donosenje presude zbog propustanja iz cl.182 ZPP,ili da nakon pripremnog i glavnog rocista donese

       P R E S U D U

Utvrdjuje se da je tuzitelj na temelju dosjelosti stekao stvarno pravo vlasnistva,na nekretninama oznacenim kao k.c.iz z.k.ul.  u naravi(sta vec?),a sto su tuzeni duzni priznati i trpiti da se tuzitelj u zemljisnim knjigama upise kao vlasnik u omjeru 1/1.

Tuzeni su duzni tuzitelju naknaditi troskove parnicnog postupka.

                 Potpis;

Postovani to bi bilo odprilike tako nesto,naravno vi ponesto dodajte,oduzmite,i ako sam misljenja da do rocista nebi doslo,da bi tu bila  presuda zbog propustanja,po navodima koje ste iznijeli u postu.Pozdrav.


"noćna mora je upasti u paukovu mrežu pravnih zavrzlama"

Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
matrix
useravatar
User Info

Re: Stjecanje prava vlasništva dosjelošću

Mogucnost da izbjegnete parnicni postupak je da vam suvlasnici za koje kazete da nespore vase pravo,izdaju notarski obradjenu valjanu ispravu podobnu za prenos vlasnistva,dok za treceg za kojeg kazete da je umro neko pokrene postupak kako bi se isti i pravno gledajuci proglasio umrlim,cime bi njegovi nasljednici(pretpostavka da postoje)automatizmom kao pravni sljednici postali vlasnici tog dijela,te sa istima stupit u kontakt kako bi vam isti i za svoj dio izdali tabularnu ispravu.
Naravno,ako bi pokazali dobru volju i spremnost za tako nesto,onda vama pretpostavljam nebi bio toliki trosak da im snesete trosak notarski obradjene isprave,jer i tuzbom izgubljena strana snosi troskove a u vasem slucaju to su osobe koje su pokazale dobru volju.
A ako nista,onda tuzbom,pomalo nezgodno tuziti umrlu osobu koja je pravno gledajuci "ziva"
pozdrav.


"noćna mora je upasti u paukovu mrežu pravnih zavrzlama"

Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
damirm57
useravatar
User Info

Re: Stjecanje prava vlasništva dosjelošću

Hvala Matrix76 zaista si mi pomogao odgovorio si baš detaljno i kvalitetno. Samo sada imam još jednu dilemu. Mogu li sastaviti notarsku ispravu za ovu dvojicu i uknjižiti njihov dio a trećeg tužiti ili moram tužbom protiv sve trojice. I da, moj interes nije da dokazujem gdje je treći, da li će me sud prisiljavati da ja dokazujem šta je sa njim i njegovim eventualnim nasljednicima ili će se završiti pozivom na ročište u novinama, jer je isti kao što rekoste pravno gledajući živ. Mada mislim da znam odgovor ali et sigurnije je pitati, ova dvojica mogu otuđiti svoje suvlasničke dijelove bez obzira na trećeg tako da redoslijed bi bio:
1.sastaviti tabularnu notarsku ispravu sa ovom dvojicom
2. zatražiti uknjiženje prava vlasništva na njihovim dijelovima na osnovu iste,
3. protiv trećeg ustati tužbom 
    Svakako hvala sada znam kojim putem i kako dalje ići!


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
matrix
useravatar
User Info

Re: Stjecanje prava vlasništva dosjelošću

Mozes izabrati jednu od te dvije opcije,sud te nece uslovljavati da dokazujes sta je sa tuzenim i gdje je,navedi njegovu posljednju poznatu adresu u tuzbi.
Misljenja sam da bi ja u tvom slucaju objedinio tuzbom sve tri suvlasnika,jer bi izbjegao dva puta uknjizbu,jer bi nakon sto predas uknjizbu za dva suvlasnicka dijela cekao dok se to sprovede u zemljisnim knjigama(dosta sporo ide)pa tek onda tuzbom ustati protiv treceg..Onda bolje u paketu sve tri suvlasnika,nece se ljutiti valjda,(objasnis u cemu je kvaka)neodgovore na tuzbu i presuda ce bit na osnovu propustanja,a ti mozes nadoknadit im parnicni postupak(nevjerujem da bi bilo puno).
To je moje subjektivno misljenje,
Samo naprijed i lijepo obrazlozi tuzbu,,pozdrav.


"noćna mora je upasti u paukovu mrežu pravnih zavrzlama"

Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
damirm57
useravatar
User Info

Re: Stjecanje prava vlasništva dosjelošću

Hvala još jednom napravit ću tako kao što savjetuješ, neće se ljutiti već sam objasnio o čemu se radi, a ja ču i onako snijeti troškove postupka.


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
Maki
useravatar
User Info

Re: Stjecanje prava vlasništva dosjelošću

Poštovani,
Zamolio bih za pomoć na istu temu. Naime, u katastar sam upisan kao vlasnik 1/1 zemljišne parcele veličine 2323 kvadrata i to preko 40 godina. Međutim u gruntu situacija je nešto drugačija...Tek nedavno smo sproveli smrtovnicu iza pokojnog oca - njegovi jedini nasljednici smo ja i moja sestra. Pri tome se sestra odrekla svog dijela u moju korist. Nakon ovog sam se upisao u grunt kao 1/18 gdje ovih 17 ostalih nije među živima. Dodatno je problem što se u gruntu za ovu katastarsku česticu vode 4 gruntovne čestice (isti suvlasnici!) a zbroj kvadrature ove četiri čestice je 2035.
U ZK uredu su mi savjetovali parceliziranje i usklađivanje kvadrature što mi je priznajem ostalo nejasno.
Ovo je inače bila obradiva površina na kojoj mislim graditi pa bih sredio papire.
Inače nikad nisam imao problema s korištenjem ovog zemljišta, a suvlasnici i njihovi potomci se nisu nikad javljali ni protivili.
Molim Vas za savjet kako ovo što bezbolnije riješiti

Lijep pozdrav!


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
Legal
useravatar
User Info

Re: Stjecanje prava vlasništva dosjelošću

Moje mišljenje je da bi trebali podnijeti tužbu protiv ostalih suvlasnika i nastojati da na temelju presude kojem će te tvrditi da ste dosjelošću stekli pravo vlasništva i na ostalim suvlasničkim dijelovima se upisati kao vlasnik u gruntu 1/1


Postigli bismo mnogo vise stvari kada ne bismo pretpostavljali da su nemoguce

Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
Maki
useravatar
User Info

Re: Stjecanje prava vlasništva dosjelošću

Poštovani,

Hvala na brzom odgovoru, možete li mi pojasniti kako bi trebala izgledati ova tužba (da li je potrebno obuhvatiti i nasljednike umrlih suvlasnika, i što sa razlikom u kvadraturi? Koju kvadraturu navodim u tužbi (grunt ili katastar)?
Stvarna kvadratura parcele je ona naznačena u katastru, zašto je u gruntu manja to ne znam.

Može li se tužba formulirati kao u primjeru gospodina iz prijašnjeg posta (damirm57)

Pozdrav


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
matrix
useravatar
User Info

Re: Stjecanje prava vlasništva dosjelošću

Ako ste upisani u katastar nekretnina,znaci da ste zakoniti posjednik temeljem odredjenog pravnog akta,sto dokazujete posjedovnim listom,medjutim posjedovno stanje ne dokazuje vlasništvo niti koje drugo stvarno pravo nad nekretninom, te na osnovu njega zemljišno-knjižni ured nadležnog Suda ne dopušta upis nekretnine u zemljišnu knjigu,iz cega proizilazi da vam je za upis potreban pravni akt(ugovor)uz ocitovanu pisanu volju upisanih vlasnika nekretnine da se izvrsi prenos prava vlasnistva na vase ime ili da to svoje pravo ishodite u parnicnom postupku za utvrdjenje prava vlasnistva,na temelju koje bi stekli upis u zemljisne knjige,jer ste vi dosjedanjem na nekretnini preko svog pravnog prednika to pravo stekli izvanknjiznim putem,ali vam nedostaje modus knjiznog upisa,u svrhu konacnog stjecanja vlasnistva.
Iz vase objave je vidljivo da se iza umrlih suvlasnika nisu provele ostavinske rasprave,medjutim nasljedjivanje je specifican nacin stjecanja vlasnistva jer trenutkom smrti ostavitelja na nasljednike kao sveopce pravne sljednike prelazi imovina i ako nisu upisani u zemljisne knjige,naravno u ostavinskom postupku to se pravo nasljednika deklarise i upisuje  temeljem rjesenja o nasljedjivanju.Ovo vam govorim iz razloga sto bi za podizanje tuzbe morali saznati ko su nasljednici jer bi oni bili tuzeni,te  zbog toga bi bilo dobro da su ostavinski postupci provedeni.
Sto se tice nesklada izmedju katastra i zemljisnih knjiga u smislu kvadrature,postoji mogucnost da je nekad davno priliko mjerenja nekretnina zastarjelom tehnikom doslo do odredjenih odstupanja,te je kao takva povrsina i upisana u zemljisne knjige,nakon cega su se novim premjerima utvrdile tacne kvadrature koje su upisane u katastru,ali ne i u zemljisno knjiznom odjelu Opcinskih sudova,koji su najmjerodavniji za pravno stanje nekretnine,te bi se i vasa tuzba zasnivala na cinjenicama iz z.k.izvadka,a nakon sto bi stekli vlasnistvo,mozete pokrenuti postupak uskladjivanja katastarskog i zemljisno knjiznog stanja.
Jednostavno zatrazite
posjedovni list iz katastra i vlasnički iz gruntovnice te usporedite povrsine
vasih parcela (potrebno je izvrsiti identifikaciju parcela) a zatim
usklađivanje. Podatak o indentifikaciji izdaje nadlezni ured za katastar.U vasem slucaju bilo bi razlike u stanju nekretnine,a problem bi znaci bio u neusklađenosti,sto bi se dalo rijesiti.


"noćna mora je upasti u paukovu mrežu pravnih zavrzlama"

Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja

Info o forumu

Statistika foruma:   Ukupno korisnika: 5872  Ukupno tema: 1861  Ukupno anketa: 23  Ukupno postova: 100666629  Ukupno postova danas: 8
Info korisnika:   Najnoviji član :  emufedi   Članova online: 2   Gostiju online: 75
Online 
matrixjasna
Tema
Novo
Zaključano
Tema
Novo
Zaključano
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
New/Closed
Novo/Usidreno
Closed/Active
Novo/Zaključano
Novo/Usidreno
Zaključano/Aktivno
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Sticky Active Locked
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Usidreno/Aktivno/Zaključano