topstar
useravatar
User Info

privremeni i povremeni poslovi

Da li se osobe koje zakljuce ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova prijavjuju u poreskoj upravi, odnosno da li im ide staz za vrijeme trajanja ugovora? Da li imaju pravo na ishranu u toku rada, odnosno topli obrok itd?


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
maja.86
useravatar
User Info

Re: privremeni i povremeni poslovi

-


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
topstar
useravatar
User Info

Re: privremeni i povremeni poslovi

majo sta napisa, nista ne vidim smile


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
maja.86
useravatar
User Info

Re: privremeni i povremeni poslovi

a greškom sam napisala kako je pisalo u starom zakonu o radu, odnosno da se ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova ne smatra ugovorom o radu smislu zakona, te da se radnik sa tim ugovorom ne prijavljuje na obavezne vidove osiguranja te ne upisuje se u radnu knjižicu, što znači da mu ne ide staž. Ne znam da li je tako i u novom,ali vjerovatno je, ipak čekaj da ti odogovori neko ko je siguran. Znam samo da se u važećem zakonu o PIO radnik sa tim ugovorom prijavljuje na zdrastveno samo u slučaju povrede na radu itd.


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
CedarTeeth
useravatar
User Info

Re: privremeni i povremeni poslovi

Poštovani,

Privremeni i povremeni poslovi regulirani su Zakonom o radu. Tako je propisano u članku 136. Zakona o radu propisano:

„Za obavljanje privremenih i povremenih poslova moze se sklopiti ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, pod uvjetima:
    1. da su privremeni i povremeni poslovi utvrdeni u kolektivnom ugovoru ili u pravilniku o radu,
    2. da privremeni i povremeni poslovi ne predstavljaju poslove za koje se sklapa ugovor o radu na odredeno ili neodredeno vrijeme, sa punim ili nepunim radnim vremenom i da ne traju duze od 60 dana u tijeku kalendarske godine.

Osobi koja obavlja privremene i povremene poslove osigurava se odmor u tijeku rada pod istim uvjetima kao i za uposlenike u radnom odnosu i druga prava, sukladno propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju.„

Dok je u članku 137. propisano:

„Za obavljanje poslova iz clanka 136. ovoga zakona sklapa se ugovor u pisanom obliku.

Ugovor iz stavka 1. ovoga clanka sadrzi: vrstu, nacin, rok obavljanja poslova i iznos naknade za obavljeni posao.“

Dalje, u Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju u članku 14. je propisano:

„Mirovinskim i invalidskim osiguranjem osiguravaju se prava utvrdjena ovim zakonom, svakom gradjaninu u slucaju gubitka radne sposobnosti, a u slucaju smrti clanovima njegove obitelji pravo na obiteljsku mirovinu, ako je gubitak radne sposobnosti, odnosno smrt posljedica povrede na radu, odnosno profesionalne bolesti nastale za vrijeme: 1. rada u drugom poduzecu i u drugoj pravnoj osobi, glede propisa o radnim odnosima; 2. obavljanja obveznog prakticnog rada ucenika i studenata u toku sticanja naobrazbe i odgoja; 3. obavljanja poslova bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad); 4. prekvalifikacija odnosno dokvalifikacija koju ustrojava ustanova za uposljavanje; 5. drustveno ustrojenog omladinskog radnog angaziranja (oblici zadrugarstva ucenika, studenata i neuposlene omladine); 6. obavljanja javnih radova; 7. ucestvovanja na ustrojenim sportskim takmicenjima; 8. obavljanja privremenih i povremenih poslova u smislu propisa o radu; 9. strucnog osposobljavanja za rad djece sa teskocama u razvoju; 10. izdrzavanja kazne zatvora. Odredba stavka 1. tocke 2. ovog clanka primjenjuje se i na drzavljane Federacije koji se, suglasno propisima, nalaze u inozemstvu radi ucenja, odnosno sticanja prakse, ako su prije odlaska u inozemstvo imali stalno boraviste na teritoriju Federacije. Odredba stavka 1. tocka 2. ovog clanka primjenjuje se i na strane drzavljane koji se nalaze na ucenju, odnosno praksi na teritoriju Federacije, ako drzava ciji su oni drzavljani isto tako postupa sa drzavljanima Federacije, odnosno ako medjunarodnim ugovorom nije drukcije uredjeno.“

Osobama iz ovog članka osigurava se stjecanje i korištenje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, pod uvjetima i na način kojim se osigurava stjecanje i korištenje tih prava uposlenicima, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.
Budući da Zakon o radu navodi da se osobi koja obavlja privremene i povremene poslove osigurava odmor u tijeku rada pod istim uvjetima kao i za uposlenike u radnom odnosi u druga prava, mišljenja sam da isti imaju ista prava kao i uposlenici koje se nalazi u radnom odnosu bilo na određeno ili na neodređeno vrijeme.

Moje mišljenje potkrepljuje i službeni stav Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, prema službenom stavu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, ugovorom o privremenim i povremenim poslovima zasniva se radni odnos. Rad koji se obavlja na temelju ugovora o privremenim i povremenim poslovima, za razliku od ugovora o djelu, također pripada nesamostalnim djelatnostima, te prihodi ostvareni po toj osnovi podliježu obavezi obračuna i uplate poreza na dohodak i doprinosa na način predviđen za nesamostalne djelatnosti. Ovo je objavljeno na linku http://www.pufbih.ba/ba/info/novosti/it … platitelja

Pozdrav.


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
lila
useravatar
User Info

Re: privremeni i povremeni poslovi

Ja imam mnogo ugovora o povremenim i privremenim poslovima obavljenim u osnovim skolama, ali nikada mi taj nije priznat kao staz i nije upisan u knjizicu. Da li se uopce takav staz upisuje u radnu knjizicu i ako se upisuje da li je moguce traziti njegovo upisivanje naknadno?

Ako može i odgovor u vezi volontiranja, naime radila sam kao volonter u jednoj školi prije 7 godina i taj staz mi naravno kao volonteru nije upisan u knjizicu. Također za rad kao volonter nisam imala nikakva primanja. Prošle godine je zbog zasicenosti kadra to volontiranje bilo popularno i svaka ustanova ih je imala, upisan im je staz i primali su naknade za topli obrok i prevoz. Da li sam ja tada kao neiskusan pocetnik zakinuta (sto mi ne bi bilo cudo buduci da sam ostecena na mnogo vaznijim pitanjima koja se sada naknadno ne mogu rjesavati) ili su tada jednostavno vrijedili drugaciji zakoni?

Unaprijed zahvaljujem na odgovoru


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
matrix
useravatar
User Info

Re: privremeni i povremeni poslovi

Osoba koja obavlja privremene i povremene poslove ima ista prava  kao i uposlenici u radnom odnosu i druga prava, glede propisa o PIO/MIO,sto znaci ostvaren je radni staz koji se trebalo upisati.
Prema Zakonu o radu, ako su stručni ispit ili radno iskustvo utvrđeni zakonom ili pravilnikom o radu kao uslov za obajvljanje određenih poslova, poslodavac može osobu koja završi školovanje za takvo zanimanje primiti na stručno osposobljavanje za samostalni rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad).Trajanje volonterskog rada računa se u pripravnički staž i radno iskustvo kao uslov za rad na određenim mjestima ili za polaganje stručnog ispita..


"noćna mora je upasti u paukovu mrežu pravnih zavrzlama"

Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
lila
useravatar
User Info

Re: privremeni i povremeni poslovi

matrix76 napisao/la je:

Osoba koja obavlja privremene i povremene poslove ima ista prava  kao i uposlenici u radnom odnosu i druga prava, glede propisa o PIO/MIO,sto znaci ostvaren je radni staz koji se trebalo upisati.
Prema Zakonu o radu, ako su stručni ispit ili radno iskustvo utvrđeni zakonom ili pravilnikom o radu kao uslov za obajvljanje određenih poslova, poslodavac može osobu koja završi školovanje za takvo zanimanje primiti na stručno osposobljavanje za samostalni rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad).Trajanje volonterskog rada računa se u pripravnički staž i radno iskustvo kao uslov za rad na određenim mjestima ili za polaganje stručnog ispita..
Budući da je taj staž bio u nekoliko navrata prije više od 5 godina (imam i dalje sve te ugovore), a bio je je i u državnoj ustanovi-školi imam li pravo tražiti naknadan upis istog?

Znaci volonterski rad uopće ne bi trebalo da se upisuje u radnu knjižicu-ni sad ni prije?


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
matrix
useravatar
User Info

Re: privremeni i povremeni poslovi

Mozete se obratiti ustanovi u kojoj ste obavljali privremene poslove,u svrhu regulisanja i upisa staza,iako sam misljenja da su istekli rokovi po osnovu konkretni potrazivanja.
Volontiranje se nece upisivati u radni staz..


"noćna mora je upasti u paukovu mrežu pravnih zavrzlama"

Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
lila
useravatar
User Info

Re: privremeni i povremeni poslovi

Hvala puno na brzom odgovoru, kad je tako bolje da se "ne bodem s rogatim" radi nekoliko mjeseci.


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja

Info o forumu

Statistika foruma:   Ukupno korisnika: 5869  Ukupno tema: 1861  Ukupno anketa: 23  Ukupno postova: 100666725  Ukupno postova danas: 6
Info korisnika:   Najnoviji član :  ibazosuri   Članova online: 0   Gostiju online: 48
Online  Nema korisnika online
Tema
Novo
Zaključano
Tema
Novo
Zaključano
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
New/Closed
Novo/Usidreno
Closed/Active
Novo/Zaključano
Novo/Usidreno
Zaključano/Aktivno
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Sticky Active Locked
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Usidreno/Aktivno/Zaključano