pravnica
useravatar
User Info

zastara potraživanja

Drage kolege, pod hitno trebam savjet od vas vezano za dužinu zastarnog roka u kojem zastarjevaju potraživanja koja pravno lice, u privatnom vlasništvu, koje se bavi pružanjem usluga interneta i telefonije,ima prema fizičkim licima?
Da li se ovdje primjenjuje jednogodišnji rok zastare ili se primjenjuje opšti zastarni rok od 5 godina?
Prema mišljenju jednog advokata, u ovom slučaju se primjenjuje opšti zastarni rok, iz razloga što se jednogodišnji rok odnosi samo na usluge koje pruža javno preduzeće, kao što je npr. BH Telecom.
Voljela bih kada bi mi neko od vas, iskusnih pravnika, ovo potvrdio ili osporio...
Očekujem vaš odgovor...nadam se da ćete biti brzi smile


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
CedarTeeth
useravatar
User Info

Re: zastara potraživanja

Poštovana,

Zakon o obveznim odnosima u članku 378. jasno propisuje koja potraživanja zastarijeva za jednu godinu i to:
-    potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimnjačarske usluge i za održavanje čistoće, kada je isporuka, odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva;
-    potraživanje radio-stanice i radio-televizijske stanice za upotrebu radio prijemnika i televizijskog prijemnika;
-    potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromjesečnim ili kraćim rokovima;
-    potraživanje pretplate na povremene publikacije, računajući od isteka vremena za koje je publikacija naručena.
Zastarijevanje teče iako su isporuke ili usluge produžene.


Ovaj jednogodišnji zastarni rok, prema nekim stručnjacima iz ove oblasti, može se primijeniti i kod drugih sličnih isporuka, pa isti smatraju da one nisu u zakonu taksativno navedene, već obuhvaćaju samo one koje su po broju i opsegu najčešće.

Osobno sam mišljenja da se u konkretnom predmetu ima primijeniti jednogodišnji zastarni rok, jer se radi o potraživanju za upotrebu telefona i interneta. Nisam uspio u komentarima u Zakonu o obveznim odnosima konkretno pronaći sudsku praksu, ali ono što sam pronašao govori u prilog gore navedenom stavu.

Ukoliko ima kolega koji imaju drugačije mišljenje, bilo bi poželjno da svoje mišljenje iznesu ovdje.

Pozdrav.


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
pravnica
useravatar
User Info

Re: zastara potraživanja

Kolega, hvala na odgovoru, mada imam potrebu da ti citiram stav sudske prakse, u sličnom slučaju:

Član 279. stav 3., članovi 371. i 372. Zakona o obligacionim odnosima
POTRAŽIVANJE CIJENE ZA ISPORUčENU VODU RADNJI SAMOSTALNOG PRIVREDNIKA ZASTARIJEVA U OPŠEM ZASTARNOM ROKU, A ZATEZNA KAMATA TEČE OD DOSPIJEĆA ZA ISPLATU POJEDINIH RAČUNA.
Iz obrazloženja:
Prvostepeni sud je pogrešno primijenio materijalno pravo kada je, odlučujući o osnovanosti prigovora zastarjelosti potraživanja, našao da je utuženo potraživanje naknade,odnosno cijene vode koja se mjesečno obračunava, povremeno potraživanje koje, shodno odredbama člana 372. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima, zastarijeva u roku od tri godine od dospjelosti svakog pojedinog davanja.
U konkretnom slučaju ne radi se o povremenim unaprijed utvrđenim novčanim davanjima već o sukcesivnom periodičnom obračunu cijene za utrošak vode koja se kontinuirano isporučuje, pa potraživanje nije povremeno i ne zastarijeva u roku od tri godine od dospjelosti svakog pojedinog davanja, shodno članu 372. ZOO, a ni po članu
374. istog zakona po kome se računa zastarjelost međusobnih potraživanja iz ugovora o prometu robe i usluga, jer se ne radi o društvenoj, odnosno državnoj imovini, pa je o zastarjelosti trebalo odlučiti primjenom opšeg zastarnog roka od pet godina, shodno odredbama čana 371. istog zakona.
Kako se u konkretnom slu~aju ne radi o povremenom potraživanju, pogrešno je prvostepeni sud primijenio materijalno pravo kada je, primjenom odredbe člana 279.stav 3. ZOO zatezne kamate, dosudio od 8. 4. 1997. godine, kao dana kada je sudu podnesen zahtjev za njihovu isplatu. Na potraživanje naknade za isporučenu vodu koja se obračunava mjesečno, zatezna kamata teče od dana dospjelosti potraživanja po svakoj od faktura, kako to osnovano tužitelj ističe u žalbi, osporavajući presudu u dijelu kojim je odbijen njegov zahtjev za isplatu kamata od dospjelosti potraživanja po svakoj od faktura.
(Presuda Vrhovnog suda FBiH, broj: P`.248/00, od 31. 8. 2001. godine - Bilten VS FBiH, broj 2/2001, odluka broj 35, str. 28 - 29)

Šta kažeš nakon ovog sudskog stava?
usluge interneta/telefonije se mogu svrstati pod uslugama isporuke vode, koje pruža samostalni privrednik.


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
CedarTeeth
useravatar
User Info

Re: zastara potraživanja

pravnica napisao/la je:

Šta kažeš nakon ovog sudskog stava?
usluge interneta/telefonije se mogu svrstati pod uslugama isporuke vode, koje pruža samostalni privrednik.
Ako je tako sudski stav i praksa onda je sve jasno. big_smile Ne bih da komentiram presudu, ali imajući u vidu jednogodišnji rok zastare, te vodeći se tom logikom, bliže sam mišljenju da se taj jednogodišnji rok zastare ima primjenjivati u ovakvim slučajevima. Neki dan sam našao na internetu stav odnosno mišljenje Ministarstva pravosuđa, lokalne uprave i samouprave Republike Hrvatske koji također govori o općem zastarnom roku, a obrazloženje je bilo kao da pričuve za održavanje zgrada i slično nije taksativno navedeno u zakonu, premda se vrši mjesečna isporuka, pa u tom smislu su zauzeli stav da se u takvim slučajevima ima primjeniti opći zastarni rok.

I opet bih volio čuti mišljenje i od drugih kolega, tema je jako zanimljiva, kao legalisti tko više argumentira, taj odnosi pobjedu. big_smile


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
pravnica
useravatar
User Info

Re: zastara potraživanja

Ceder, bila sam se zabrinula za tebe, jer dugo ti je trebalo da mi odgovoriš :-) a čekala sam tvoj komentar, kao ozeblo sunce :-)
Haj mi molim te doslovno citiraj taj stav Ministartva pravosuđa HR, da ga imam za svoju arhivu...ako naletiš na još neki sličan sudski stav, please samo ga ovdje zalijepi :-)
Hvala ti puno i čujemo se opet...
Puno pozdrava!


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
samgheith
useravatar
User Info

Re: zastara potraživanja

Molim jedno pitanje...Naslijedio sam stan koji imam dug od 5000 km toplanama. Da li se tu moze sta uraditi ako se uzme u obzir zakon o obveznim odnosima u članku 378.?
Hvala unaprijed


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
Guest
Gost
useravatar
User Info

Re: zastara potraživanja

Pozdrav. Cijenim da navedena presuda ne moze biti relevantna glede prvopostavljenog pitanja pravnice. U presudi stoji,,POTRAŽIVANJE CIJENE ZA ISPORUčENU VODU RADNJI SAMOSTALNOG PRIVREDNIKA..Dakle, isporucuje se radnji samostalnog privrednika..Prema presudi samostalnom privredniku je isporucivana voda. A razlika je kada preduzece isporucuje domacinstvu. Tada se primjenjuje jednogodisnji zastarni rok. Kolega ceder ima pravo.
Taj stav sudske prakse vise nije aktuelan s obzirom da je sud 2008 donio drugi stav. Odnosno zauzeo drugi stav. Jednogodisnji zastarni rok se primjenjuje.

Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
Munin
useravatar
User Info

Re: zastara potraživanja

Po meni je nebtno da li su usluge izvrsenje pravnom licu ili domacinstvu, jer ako je isporuka izvrsena pravnom licu, da bi se pimjenjivao zastarni rok 3 godine mora se raditi o prometu roba i usluga, dakle o obavljanju registrovanih djelatnosti. U zakonu 1-nog godisnji rok zastarjelosti stoji isporuka vode, dakle ne spominje se kome je isporuka izvrsen, tko isporuku vrsi. Cak je po meni upitan i staj suda u presudi koja je naprijed navedena, citiram recenicu :"U konkretnom slučaju ne radi se o povremenim unaprijed utvrđenim novčanim davanjima već o sukcesivnom periodičnom obračunu cijene za utrošak vode koja se kontinuirano isporučuje" , je se iz same odredbe clana 378 stoji isporuka vode, a zna se da voda nije pretplata da se unaprijed zna kolicina potrosnje. S druge swtrane u clanu 378 stoji usluge telefona. Internet je novi mediji koji nije postojao u vrijeme donosenja zakona o obligacionim odnosima, dakle novina, koja treba da se pokrije sudskom praksom do izmjena zakona o obligacionim odnosima, odnosno do regulisanja novim zakonom o obligacijama (koliko sam suo da je u toku izrada).
Dakle, moje licno misljenje je da se radi o jednogodisnjem roku zsatare


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
Munin
useravatar
User Info

Re: zastara potraživanja

Samo da pojasnim kad kazem da nije bitno tko je izvrsio isporuku. U vrijeme donosenja zakona o obligacijama bila su sva drzavna preduzeca. Sada je situacija da imamo kombinaciju drzavnih i privatnih preduzeca koja je bave priuanjem usluga isporuke vode i internet i ostalih usluga. U trenutnim slovima, priznavanjem jednogodisnjeg roka zastrjelosti samo drzavnim preduzecima, a ne priznavanje privatnim preduzecima, dovelo bi do protuzakonite i protivustavne diskriminacije, je su sva preduzeca u pravnom prometu jednaka izuzev u slocajevima kada je zakonom propisan preferencijalni tretman drzavnih preduzeca u javnom interesu. Podsjetimo se na predudu ustavnog suda gdje je izjednacen 3 godisnji rok zastarjeosti prometa roba i usluga, bez obzira da li se radi o drzavnim ili privatnim preduzecima, a sve do tada su drzavna preduzeca bila zasticene (3 godine drzavna, a 5 godina privatna).
Usluge intereta komotno se mogu podvstati pod usluge telefona, dakle radi se o bitno istim uslugama. Kod interneta se radi o klasicnoj pretplati, ugovor na godine-dvije ili vise, unaprijed utrdjenja tarifa, uslovi i nacin placanja. To je moje misljenje, mozda opet grijesim.


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
Guest
Gost
useravatar
User Info

Re: zastara potraživanja

Munine vezano za vodu. Stoji u zakonu: Kad je isporuka odnosno usluga izvrsena za potrebe domacinstva" Sad je aktualan stav suda kako sam naveo

Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja

Info o forumu

Statistika foruma:   Ukupno korisnika: 4838  Ukupno tema: 1866  Ukupno anketa: 23  Ukupno postova: 100666667  Ukupno postova danas: 13
Info korisnika:   Najnoviji član :  eqoxoc   Članova online: 0   Gostiju online: 69
Online  Nema korisnika online
Tema
Novo
Zaključano
Tema
Novo
Zaključano
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
New/Closed
Novo/Usidreno
Closed/Active
Novo/Zaključano
Novo/Usidreno
Zaključano/Aktivno
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Sticky Active Locked
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Usidreno/Aktivno/Zaključano