RSS Feed   PravoBiH Forum   Teme Odgovori Najnoviji post Collapse
 
  Kazneno/Krivično pravo
Kazneni zakoni BiH, kazneni postupci BiH, odredbe kaznenih zakona, prijava, nalog za provođenje istrage, istraga, optužnica, pritvor, kazna zatvora, novčana kazna, zastara, presude, pomilovanje, brisanje kazne...
110 466 Oduzimanje vozila u svrhe istrage u...
Nov-12-15 23:19:25   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Obvezno/Obligaciono pravo
Ugovori, naknada štete, izvanugovorni odnosi, osiguranje, kamate...
221 16777215 Darovanje novca
Jučer 20:59:48   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Stvarno pravo
Vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo, stjecanje prava vlasništva, dosjelost, zaštita prava vlasništva, stvarne služnosti, pravo zaloga, posjed, prava stranih osoba...
163 918 Porezna obaveza
Danas 09:16:07   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Obiteljsko/Porodično pravo
Brak, sklapanje braka, prestanak braka, poništaj i razvod braka, materinstvo i očinstvo, posvojenje, prava i dužnosti roditelja i djece, oduzimanje roditeljske skrbi, skrbništvo, uzdržavanje, imovinski odnosi bračnih partnera...
137 16777194 Alimentacija - potrazivanja iz njemacke
Nov-20-15 11:08:09   Najnoviji post od: dado79
 
 
  Radno i socijalno pravo
Sklapanje ugovora o radu, pripravnici i volonteri, radno vrijeme, zaštita uposlenika, prava iz radnog odnosa, porodiljski dopust, mirovine, socijalne naknade, otkazi, štrajk...
538 16777199 Stručni ispit/slobodan pristup...
Danas 18:48:25   Najnoviji post od: Bozo
 
 
  Nasljedno pravo
Nasljeđivanje, nasljedni redovi, pravo predstavljanja, oporuka, zakonski i nužni nasljedni dio, ugovor o doživotnom uzdržavanju...
141 16777194 Porodično nasljedstvo
Nov-23-15 16:56:40   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Autorska prava i druga srodna prava
Autorsko pravo, pravo intelektualnog vlasništva, patenti, žigovi, industrijski dizajn, postupak za stjecanje autorskog prava...
6 22 Zaštita intelektualnog vlasništva...
Jul-19-15 07:04:49   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Prekršajno i prometno pravo
Prekršaji, prometne nezgode, prekršajne kazne, remećenje javnog reda i mira...
64 362 Registracija drumskog motornog vozila
Oct-12-15 05:45:15   Najnoviji post od: Sarasvati
 
 
  Sudski postupci
Pokretanje postupaka, rokovi, zastara, punomoćnici, tužbe, prijedlog za povrat u prijašnje stanje, izuzeće sudaca, odvjetnici, svjedoci, presude, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
123 856 Račun - Rješenje o izvršenju
Nov-27-15 20:47:18   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Vanparnični postupak
Zemjišno-knjižnji postupak, ovršni postupak, državljanstvo, boravište, građevinske dozvole, komunalne naknade...
31 16777180 Izvršenje na suvlasničkom dijelu...
Nov-01-15 23:28:37   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Privredno pravo
Privredno pravo, osnivanje firmi, obrti, stečaj, bankarsko pravo...
94 269 Porez na on-line usluge
Nov-22-15 20:45:25   Najnoviji post od: tobi2001
 
 
  Upravno pravo
Temeljna načela, mjerodavnost, stranke i njihovo zastupanje, rokovi, povrat u prijašnje stanje, postupci, rješenja, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
48 233 Tužba zbog odluke centralne izborne...
Nov-26-15 16:21:19   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Ljudska prava, imigracije, azil, međunarodno i europsko pravo
Eurospka konvencija o zaštiti ljudskih prava i sloboda, pitanje imigracije, postupak azila, međunarodno pravo...
20 80 Dvojno drzavljanstvo
Oct-27-15 10:51:57   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Ispiti
Pravosudni ispiti, notarski ispit, odvjetnički ispit, stručni ispiti...
24 245 Strucni ispit kod minist. pravde
Nov-11-15 10:53:44   Najnoviji post od: factum
 
 
  Ostala pravna pitanja
142 16777215 Internet korespondencija kao dokaz na...
Nov-04-15 07:03:13   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Knjiga utisaka
Ostavite svoj trag na forumu Pravo BiH,pohvale,kritike,sugestije,prijedlozi…
3 9 Obavijest
Nov-27-15 14:10:54   Najnoviji post od: matrix
 

Info o forumu

Statistika foruma:   Ukupno korisnika: 4834  Ukupno tema: 1865  Ukupno anketa: 23  Ukupno postova: 100666657  Ukupno postova danas: 3
Info korisnika:   Najnoviji član :  awuzohab   Članova online: 0   Gostiju online: 43
Online  Nema korisnika online
Tema
Novo
Zaključano
Tema
Novo
Zaključano
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
New/Closed
Novo/Usidreno
Closed/Active
Novo/Zaključano
Novo/Usidreno
Zaključano/Aktivno
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Sticky Active Locked
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Usidreno/Aktivno/Zaključano