RSS Feed   PravoBiH Forum   Teme Odgovori Najnoviji post Collapse
 
  Kazneno/Krivično pravo
Kazneni zakoni BiH, kazneni postupci BiH, odredbe kaznenih zakona, prijava, nalog za provođenje istrage, istraga, optužnica, pritvor, kazna zatvora, novčana kazna, zastara, presude, pomilovanje, brisanje kazne...
104 435 Sumnja u vjenčani list
Feb-25-15 07:57:03   Najnoviji post od: zarasam
 
 
  Obvezno/Obligaciono pravo
Ugovori, naknada štete, izvanugovorni odnosi, osiguranje, kamate...
204 16777215 tuzba za kredit
Danas 12:47:53   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Stvarno pravo
Vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo, stjecanje prava vlasništva, dosjelost, zaštita prava vlasništva, stvarne služnosti, pravo zaloga, posjed, prava stranih osoba...
148 762 Tolerancija geodetskog mjerenja
Feb-25-15 13:39:37   Najnoviji post od: Kasandar
 
 
  Obiteljsko/Porodično pravo
Brak, sklapanje braka, prestanak braka, poništaj i razvod braka, materinstvo i očinstvo, posvojenje, prava i dužnosti roditelja i djece, oduzimanje roditeljske skrbi, skrbništvo, uzdržavanje, imovinski odnosi bračnih partnera...
123 16777215 Porodicna penzija
Danas 14:50:09   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Radno i socijalno pravo
Sklapanje ugovora o radu, pripravnici i volonteri, radno vrijeme, zaštita uposlenika, prava iz radnog odnosa, porodiljski dopust, mirovine, socijalne naknade, otkazi, štrajk...
461 16777215 Raspisivanje konkursa!
Danas 18:15:59   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Nasljedno pravo
Nasljeđivanje, nasljedni redovi, pravo predstavljanja, oporuka, zakonski i nužni nasljedni dio, ugovor o doživotnom uzdržavanju...
131 16777215 Pravo na nuzni dio
Jučer 19:54:48   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Autorska prava i druga srodna prava
Autorsko pravo, pravo intelektualnog vlasništva, patenti, žigovi, industrijski dizajn, postupak za stjecanje autorskog prava...
4 17 Internet i Autorska Prava
Jan-16-15 09:24:25   Najnoviji post od: DzDzemal
 
 
  Prekršajno i prometno pravo
Prekršaji, prometne nezgode, prekršajne kazne, remećenje javnog reda i mira...
54 317 Punomoćnik u prekršajnom postupku
Danas 09:41:38   Najnoviji post od: ding
 
 
  Sudski postupci
Pokretanje postupaka, rokovi, zastara, punomoćnici, tužbe, prijedlog za povrat u prijašnje stanje, izuzeće sudaca, odvjetnici, svjedoci, presude, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
103 672 Nepojavljivanje svjedoka pred sudom
Feb-25-15 20:01:31   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Vanparnični postupak
Zemjišno-knjižnji postupak, ovršni postupak, državljanstvo, boravište, građevinske dozvole, komunalne naknade...
27 16777215 greška u ZK izvadku
Feb-03-15 08:20:10   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Privredno pravo
Privredno pravo, osnivanje firmi, obrti, stečaj, bankarsko pravo...
85 241 Koji je bolji status, javno...
Danas 12:28:40   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Upravno pravo
Temeljna načela, mjerodavnost, stranke i njihovo zastupanje, rokovi, povrat u prijašnje stanje, postupci, rješenja, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
43 204 Stranka u postupku
Danas 15:20:30   Najnoviji post od: Dzenan
 
 
  Ljudska prava, imigracije, azil, međunarodno i europsko pravo
Eurospka konvencija o zaštiti ljudskih prava i sloboda, pitanje imigracije, postupak azila, međunarodno pravo...
17 59 Zaštita ličnih podataka
Dec-11-14 18:38:13   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Ispiti
Pravosudni ispiti, notarski ispit, odvjetnički ispit, stručni ispiti...
23 237 Da li neko od kolega ima komentar...
Jan-31-15 11:58:04   Najnoviji post od: four
 
 
  Ostala pravna pitanja
133 16777215 Dug za vodu
Danas 17:18:52   Najnoviji post od: Anko86
 
 
  Knjiga utisaka
Ostavite svoj trag na forumu Pravo BiH,pohvale,kritike,sugestije,prijedlozi…
1 2 Dobro došli u Knjigu utisaka
Feb-23-15 17:29:46   Najnoviji post od: Apokalipsa
 

Info o forumu

Statistika foruma:   Ukupno korisnika: 5127  Ukupno tema: 1661  Ukupno anketa: 18  Ukupno postova: 100666236  Ukupno postova danas: 21
Info korisnika:   Najnoviji član :  JosephGep   Članova online: 0   Gostiju online: 40
Online  Nema korisnika online
Tema
Novo
Zaključano
Tema
Novo
Zaključano
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
New/Closed
Novo/Usidreno
Closed/Active
Novo/Zaključano
Novo/Usidreno
Zaključano/Aktivno
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Sticky Active Locked
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Usidreno/Aktivno/Zaključano