RSS Feed   PravoBiH Forum   Teme Odgovori Najnoviji post Collapse
 
  Kazneno/Krivično pravo
Kazneni zakoni BiH, kazneni postupci BiH, odredbe kaznenih zakona, prijava, nalog za provođenje istrage, istraga, optužnica, pritvor, kazna zatvora, novčana kazna, zastara, presude, pomilovanje, brisanje kazne...
103 414 ZAKON o oduzimanju nezakonito...
Oct-07-14 16:09:45   Najnoviji post od: SeLmIn
 
 
  Obvezno/Obligaciono pravo
Ugovori, naknada štete, izvanugovorni odnosi, osiguranje, kamate...
190 16777215 Zastara za racune
Danas 04:40:21   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Stvarno pravo
Vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo, stjecanje prava vlasništva, dosjelost, zaštita prava vlasništva, stvarne služnosti, pravo zaloga, posjed, prava stranih osoba...
133 681 Problem oko vracanja auta u vlasnistvo
Oct-10-14 15:05:31   Najnoviji post od: samir121xx
 
 
  Obiteljsko/Porodično pravo
Brak, sklapanje braka, prestanak braka, poništaj i razvod braka, materinstvo i očinstvo, posvojenje, prava i dužnosti roditelja i djece, oduzimanje roditeljske skrbi, skrbništvo, uzdržavanje, imovinski odnosi bračnih partnera...
113 16777215 Stupanje u Odnos sa Starijom Osobom
Jučer 18:29:55   Najnoviji post od: kristinax
 
 
  Radno i socijalno pravo
Sklapanje ugovora o radu, pripravnici i volonteri, radno vrijeme, zaštita uposlenika, prava iz radnog odnosa, porodiljski dopust, mirovine, socijalne naknade, otkazi, štrajk...
423 16777215 otkaz ugovora o radu uz ponudu novog...
Oct-18-14 18:10:56   Najnoviji post od: holcovac
 
 
  Nasljedno pravo
Nasljeđivanje, nasljedni redovi, pravo predstavljanja, oporuka, zakonski i nužni nasljedni dio, ugovor o doživotnom uzdržavanju...
121 16777215 Ne podudaranje JMB broja
Danas 04:34:05   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Autorska prava i druga srodna prava
Autorsko pravo, pravo intelektualnog vlasništva, patenti, žigovi, industrijski dizajn, postupak za stjecanje autorskog prava...
4 13 Zbirka podataka pravne osobe
Apr-08-14 10:27:13   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Prekršajno i prometno pravo
Prekršaji, prometne nezgode, prekršajne kazne, remećenje javnog reda i mira...
47 262 Da li je ovo narušavanje javnog reda...
Oct-09-14 08:29:20   Najnoviji post od: vucko1984_sa
 
 
  Sudski postupci
Pokretanje postupaka, rokovi, zastara, punomoćnici, tužbe, prijedlog za povrat u prijašnje stanje, izuzeće sudaca, odvjetnici, svjedoci, presude, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
88 543 Pogrešno prezime na svim obavijestima?
Jučer 11:46:51   Najnoviji post od: matrix76
 
 
  Vanparnični postupak
Zemjišno-knjižnji postupak, ovršni postupak, državljanstvo, boravište, građevinske dozvole, komunalne naknade...
20 16777215 Prisvajanje Dvorista
Oct-15-14 08:45:44   Najnoviji post od: matrix76
 
 
  Privredno pravo
Privredno pravo, osnivanje firmi, obrti, stečaj, bankarsko pravo...
75 207 Tekući račun u banci...
Oct-16-14 10:26:33   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Upravno pravo
Temeljna načela, mjerodavnost, stranke i njihovo zastupanje, rokovi, povrat u prijašnje stanje, postupci, rješenja, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
34 133 Izmjena "građevniske" i "upotrebne"...
Danas 03:30:06   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Ljudska prava, imigracije, azil, međunarodno i europsko pravo
Eurospka konvencija o zaštiti ljudskih prava i sloboda, pitanje imigracije, postupak azila, međunarodno pravo...
16 58 Odlazak iz zemlje pod uslovnom kaznom
Jun-23-14 08:00:31   Najnoviji post od: Legal
 
 
  Ispiti
Pravosudni ispiti, notarski ispit, odvjetnički ispit, stručni ispiti...
22 214 Da li neko od kolega ima komentar...
Jul-03-14 11:15:12   Najnoviji post od: Pravnik82
 
 
  Ostala pravna pitanja
123 16777215 Zahtjev za kopiranje spisa - izvrsni...
Oct-07-14 09:01:07   Najnoviji post od: Norfolk
 

Info o forumu

Statistika foruma:   Ukupno korisnika: 7991  Ukupno tema: 1512  Ukupno anketa: 17  Ukupno postova: 100665815  Ukupno postova danas: 9
Info korisnika:   Najnoviji član :  LesterKask   Članova online: 0   Gostiju online: 76
Online  Nema korisnika online
Tema
Novo
Zaključano
Tema
Novo
Zaključano
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
New/Closed
Novo/Usidreno
Closed/Active
Novo/Zaključano
Novo/Usidreno
Zaključano/Aktivno
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Sticky Active Locked
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Usidreno/Aktivno/Zaključano