RSS Feed   PravoBiH Forum   Teme Odgovori Najnoviji post Collapse
 
  Kazneno/Krivično pravo
Kazneni zakoni BiH, kazneni postupci BiH, odredbe kaznenih zakona, prijava, nalog za provođenje istrage, istraga, optužnica, pritvor, kazna zatvora, novčana kazna, zastara, presude, pomilovanje, brisanje kazne...
103 411 Mijenjanje izjave iz mupa na suđenju
Sep-05-14 16:05:28   Najnoviji post od: matrix76
 
 
  Obvezno/Obligaciono pravo
Ugovori, naknada štete, izvanugovorni odnosi, osiguranje, kamate...
190 16777215 Naknade štete zbog ozljeda
Aug-28-14 07:31:28   Najnoviji post od: matrix76
 
 
  Stvarno pravo
Vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo, stjecanje prava vlasništva, dosjelost, zaštita prava vlasništva, stvarne služnosti, pravo zaloga, posjed, prava stranih osoba...
128 665 Problemi sa komsijom - gradnja na...
Sep-14-14 13:56:52   Najnoviji post od: matrix76
 
 
  Obiteljsko/Porodično pravo
Brak, sklapanje braka, prestanak braka, poništaj i razvod braka, materinstvo i očinstvo, posvojenje, prava i dužnosti roditelja i djece, oduzimanje roditeljske skrbi, skrbništvo, uzdržavanje, imovinski odnosi bračnih partnera...
112 16777215 Postupak utvrdjivanja ocinstva
Sep-09-14 09:10:19   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Radno i socijalno pravo
Sklapanje ugovora o radu, pripravnici i volonteri, radno vrijeme, zaštita uposlenika, prava iz radnog odnosa, porodiljski dopust, mirovine, socijalne naknade, otkazi, štrajk...
411 16777215 postupanje po presudi
Danas 09:01:57   Najnoviji post od: ding
 
 
  Nasljedno pravo
Nasljeđivanje, nasljedni redovi, pravo predstavljanja, oporuka, zakonski i nužni nasljedni dio, ugovor o doživotnom uzdržavanju...
119 16777215 Nasljedjivanje bračnog druga
Sep-14-14 13:43:27   Najnoviji post od: matrix76
 
 
  Autorska prava i druga srodna prava
Autorsko pravo, pravo intelektualnog vlasništva, patenti, žigovi, industrijski dizajn, postupak za stjecanje autorskog prava...
4 13 Zbirka podataka pravne osobe
Apr-08-14 10:27:13   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Prekršajno i prometno pravo
Prekršaji, prometne nezgode, prekršajne kazne, remećenje javnog reda i mira...
46 258 Zakon o prekšajima FBiH iz 2014 godine
Aug-28-14 18:21:17   Najnoviji post od: matrix76
 
 
  Sudski postupci
Pokretanje postupaka, rokovi, zastara, punomoćnici, tužbe, prijedlog za povrat u prijašnje stanje, izuzeće sudaca, odvjetnici, svjedoci, presude, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
86 539 Izvršni postupak
Aug-31-14 13:36:45   Najnoviji post od: Pravnik82
 
 
  Vanparnični postupak
Zemjišno-knjižnji postupak, ovršni postupak, državljanstvo, boravište, građevinske dozvole, komunalne naknade...
18 16777215 Žalba na ZK rješenje
Aug-06-14 18:43:52   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Privredno pravo
Privredno pravo, osnivanje firmi, obrti, stečaj, bankarsko pravo...
72 195 Osnivanje instituta
Danas 08:24:17   Najnoviji post od: Admir
 
 
  Upravno pravo
Temeljna načela, mjerodavnost, stranke i njihovo zastupanje, rokovi, povrat u prijašnje stanje, postupci, rješenja, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
32 118 Dostava pismena
Sep-19-14 14:37:45   Najnoviji post od: matrix76
 
 
  Ljudska prava, imigracije, azil, međunarodno i europsko pravo
Eurospka konvencija o zaštiti ljudskih prava i sloboda, pitanje imigracije, postupak azila, međunarodno pravo...
16 58 Odlazak iz zemlje pod uslovnom kaznom
Jun-23-14 08:00:31   Najnoviji post od: Legal
 
 
  Ispiti
Pravosudni ispiti, notarski ispit, odvjetnički ispit, stručni ispiti...
22 214 Da li neko od kolega ima komentar...
Jul-03-14 11:15:12   Najnoviji post od: Pravnik82
 
 
  Ostala pravna pitanja
121 16777215 Direktor u d.o.o.
Sep-19-14 12:48:54   Najnoviji post od: osa
 

Info o forumu

Statistika foruma:   Ukupno korisnika: 7733  Ukupno tema: 1480  Ukupno anketa: 16  Ukupno postova: 100665761  Ukupno postova danas: 13
Info korisnika:   Najnoviji član :  Admir   Članova online: 0   Gostiju online: 74
Online  Nema korisnika online
Tema
Novo
Zaključano
Tema
Novo
Zaključano
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
New/Closed
Novo/Usidreno
Closed/Active
Novo/Zaključano
Novo/Usidreno
Zaključano/Aktivno
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Sticky Active Locked
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Usidreno/Aktivno/Zaključano