RSS Feed   PravoBiH Forum   Teme Odgovori Najnoviji post Collapse
 
  Kazneno/Krivično pravo
Kazneni zakoni BiH, kazneni postupci BiH, odredbe kaznenih zakona, prijava, nalog za provođenje istrage, istraga, optužnica, pritvor, kazna zatvora, novčana kazna, zastara, presude, pomilovanje, brisanje kazne...
103 419 krivicna prijava
Nov-05-14 16:58:07   Najnoviji post od: DzDzemal
 
 
  Obvezno/Obligaciono pravo
Ugovori, naknada štete, izvanugovorni odnosi, osiguranje, kamate...
203 16777215 tuzba za kredit
Jučer 07:27:47   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Stvarno pravo
Vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo, stjecanje prava vlasništva, dosjelost, zaštita prava vlasništva, stvarne služnosti, pravo zaloga, posjed, prava stranih osoba...
146 759 Upis prava vlasništva
Jučer 22:00:03   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Obiteljsko/Porodično pravo
Brak, sklapanje braka, prestanak braka, poništaj i razvod braka, materinstvo i očinstvo, posvojenje, prava i dužnosti roditelja i djece, oduzimanje roditeljske skrbi, skrbništvo, uzdržavanje, imovinski odnosi bračnih partnera...
120 16777215 Starateljstvo nad djetetom!
Jučer 23:31:00   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Radno i socijalno pravo
Sklapanje ugovora o radu, pripravnici i volonteri, radno vrijeme, zaštita uposlenika, prava iz radnog odnosa, porodiljski dopust, mirovine, socijalne naknade, otkazi, štrajk...
457 16777215 Prijem u radni odnos bez konkursa
Jučer 01:00:27   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Nasljedno pravo
Nasljeđivanje, nasljedni redovi, pravo predstavljanja, oporuka, zakonski i nužni nasljedni dio, ugovor o doživotnom uzdržavanju...
129 16777213 ugovor o doživotnom izdržavanju
Jučer 08:07:57   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Autorska prava i druga srodna prava
Autorsko pravo, pravo intelektualnog vlasništva, patenti, žigovi, industrijski dizajn, postupak za stjecanje autorskog prava...
4 17 Internet i Autorska Prava
Jan-16-15 09:24:25   Najnoviji post od: DzDzemal
 
 
  Prekršajno i prometno pravo
Prekršaji, prometne nezgode, prekršajne kazne, remećenje javnog reda i mira...
53 316 Voznja teretnog vozila od strane...
Jan-28-15 12:35:07   Najnoviji post od: e.pokle
 
 
  Sudski postupci
Pokretanje postupaka, rokovi, zastara, punomoćnici, tužbe, prijedlog za povrat u prijašnje stanje, izuzeće sudaca, odvjetnici, svjedoci, presude, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
97 646 Odgovor na reviziju VS FBiH
Jan-25-15 17:11:03   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Vanparnični postupak
Zemjišno-knjižnji postupak, ovršni postupak, državljanstvo, boravište, građevinske dozvole, komunalne naknade...
27 16777215 Izvršenje
Jan-10-15 20:33:52   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Privredno pravo
Privredno pravo, osnivanje firmi, obrti, stečaj, bankarsko pravo...
86 226 Spajanje uz pripajanje d.o.o.
Jan-25-15 14:28:46   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Upravno pravo
Temeljna načela, mjerodavnost, stranke i njihovo zastupanje, rokovi, povrat u prijašnje stanje, postupci, rješenja, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
42 183 Ćutanje administracije
Jan-27-15 09:02:44   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Ljudska prava, imigracije, azil, međunarodno i europsko pravo
Eurospka konvencija o zaštiti ljudskih prava i sloboda, pitanje imigracije, postupak azila, međunarodno pravo...
17 59 Zaštita ličnih podataka
Dec-11-14 18:38:13   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Ispiti
Pravosudni ispiti, notarski ispit, odvjetnički ispit, stručni ispiti...
23 236 pripravnički ispit
Dec-22-14 09:01:14   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Ostala pravna pitanja
133 16777215 1000 zašto 1000 zato
Danas 06:19:23   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Knjiga utisaka
Ostavite svoj trag na forumu Pravo BiH,pohvale,kritike,sugestije,prijedlozi…
1 0 Dobro došli u Knjigu utisaka
Jučer 23:04:42   Najnoviji post od: matrix
 

Info o forumu

Statistika foruma:   Ukupno korisnika: 5470  Ukupno tema: 1641  Ukupno anketa: 18  Ukupno postova: 100666149  Ukupno postova danas: 7
Info korisnika:   Najnoviji član :  defrwaqsz   Članova online: 0   Gostiju online: 148
Online  Nema korisnika online
Tema
Novo
Zaključano
Tema
Novo
Zaključano
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
New/Closed
Novo/Usidreno
Closed/Active
Novo/Zaključano
Novo/Usidreno
Zaključano/Aktivno
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Sticky Active Locked
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Usidreno/Aktivno/Zaključano