RSS Feed   PravoBiH Forum   Teme Odgovori Najnoviji post Collapse
 
  Kazneno/Krivično pravo
Kazneni zakoni BiH, kazneni postupci BiH, odredbe kaznenih zakona, prijava, nalog za provođenje istrage, istraga, optužnica, pritvor, kazna zatvora, novčana kazna, zastara, presude, pomilovanje, brisanje kazne...
104 437 Teške tjelesne povrijede
Danas 10:31:30   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Obvezno/Obligaciono pravo
Ugovori, naknada štete, izvanugovorni odnosi, osiguranje, kamate...
206 16777215 Naplata AO
Mar-28-15 15:27:27   Najnoviji post od: Hamire
 
 
  Stvarno pravo
Vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo, stjecanje prava vlasništva, dosjelost, zaštita prava vlasništva, stvarne služnosti, pravo zaloga, posjed, prava stranih osoba...
150 822 Pristupni put
Apr-16-15 11:16:17   Najnoviji post od: Goldi
 
 
  Obiteljsko/Porodično pravo
Brak, sklapanje braka, prestanak braka, poništaj i razvod braka, materinstvo i očinstvo, posvojenje, prava i dužnosti roditelja i djece, oduzimanje roditeljske skrbi, skrbništvo, uzdržavanje, imovinski odnosi bračnih partnera...
124 16777215 alimentacija
Mar-31-15 10:59:03   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Radno i socijalno pravo
Sklapanje ugovora o radu, pripravnici i volonteri, radno vrijeme, zaštita uposlenika, prava iz radnog odnosa, porodiljski dopust, mirovine, socijalne naknade, otkazi, štrajk...
480 16777215 Ugovor o radu na određeno
Danas 19:09:27   Najnoviji post od: Bozo
 
 
  Nasljedno pravo
Nasljeđivanje, nasljedni redovi, pravo predstavljanja, oporuka, zakonski i nužni nasljedni dio, ugovor o doživotnom uzdržavanju...
132 16777215 Parnica oko nužnog dijela
Apr-08-15 05:01:41   Najnoviji post od: alanba
 
 
  Autorska prava i druga srodna prava
Autorsko pravo, pravo intelektualnog vlasništva, patenti, žigovi, industrijski dizajn, postupak za stjecanje autorskog prava...
5 17 Zakon o Elektronskim knjigama u BiH
Mar-07-15 16:21:01   Najnoviji post od: Jason
 
 
  Prekršajno i prometno pravo
Prekršaji, prometne nezgode, prekršajne kazne, remećenje javnog reda i mira...
55 324 S.N.sa t.tj.povredama
Mar-10-15 14:42:23   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Sudski postupci
Pokretanje postupaka, rokovi, zastara, punomoćnici, tužbe, prijedlog za povrat u prijašnje stanje, izuzeće sudaca, odvjetnici, svjedoci, presude, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
107 691 Dokazi u parničnom postupku
Apr-17-15 19:06:10   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Vanparnični postupak
Zemjišno-knjižnji postupak, ovršni postupak, državljanstvo, boravište, građevinske dozvole, komunalne naknade...
28 16777215 Problem sa ZK
Apr-14-15 17:41:54   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Privredno pravo
Privredno pravo, osnivanje firmi, obrti, stečaj, bankarsko pravo...
88 253 Uzimanje provizije od strane banke sa...
Apr-23-15 18:57:03   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Upravno pravo
Temeljna načela, mjerodavnost, stranke i njihovo zastupanje, rokovi, povrat u prijašnje stanje, postupci, rješenja, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
46 221 Od kada teče rok za izvanredno...
Mar-30-15 18:29:58   Najnoviji post od: bambur
 
 
  Ljudska prava, imigracije, azil, međunarodno i europsko pravo
Eurospka konvencija o zaštiti ljudskih prava i sloboda, pitanje imigracije, postupak azila, međunarodno pravo...
19 63 Javno istupanje
Apr-26-15 01:09:22   Najnoviji post od: lupus70
 
 
  Ispiti
Pravosudni ispiti, notarski ispit, odvjetnički ispit, stručni ispiti...
23 240 Uslovi za polaganje pravosudnog...
Mar-29-15 21:57:57   Najnoviji post od: mide
 
 
  Ostala pravna pitanja
139 16777215 Biseri organa uprave i suda
Apr-23-15 20:14:31   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Knjiga utisaka
Ostavite svoj trag na forumu Pravo BiH,pohvale,kritike,sugestije,prijedlozi…
1 2 Dobro došli u Knjigu utisaka
Feb-23-15 18:29:46   Najnoviji post od: Apokalipsa
 

Info o forumu

Statistika foruma:   Ukupno korisnika: 4638  Ukupno tema: 1707  Ukupno anketa: 19  Ukupno postova: 100666360  Ukupno postova danas: 4
Info korisnika:   Najnoviji član :  Finleyen   Članova online: 0   Gostiju online: 38
Online  Nema korisnika online
Tema
Novo
Zaključano
Tema
Novo
Zaključano
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
New/Closed
Novo/Usidreno
Closed/Active
Novo/Zaključano
Novo/Usidreno
Zaključano/Aktivno
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Sticky Active Locked
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Usidreno/Aktivno/Zaključano