RSS Feed   PravoBiH Forum   Teme Odgovori Najnoviji post Collapse
 
  Kazneno/Krivično pravo
Kazneni zakoni BiH, kazneni postupci BiH, odredbe kaznenih zakona, prijava, nalog za provođenje istrage, istraga, optužnica, pritvor, kazna zatvora, novčana kazna, zastara, presude, pomilovanje, brisanje kazne...
103 409 Mijenjanje izjave iz mupa na suđenju
Aug-14-14 18:58:59   Najnoviji post od: upsic
 
 
  Obvezno/Obligaciono pravo
Ugovori, naknada štete, izvanugovorni odnosi, osiguranje, kamate...
190 16777215 Naknade štete zbog ozljeda
Aug-28-14 07:31:28   Najnoviji post od: matrix76
 
 
  Stvarno pravo
Vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo, stjecanje prava vlasništva, dosjelost, zaštita prava vlasništva, stvarne služnosti, pravo zaloga, posjed, prava stranih osoba...
127 657 Podjela imovine
Jučer 20:45:55   Najnoviji post od: lila25
 
 
  Obiteljsko/Porodično pravo
Brak, sklapanje braka, prestanak braka, poništaj i razvod braka, materinstvo i očinstvo, posvojenje, prava i dužnosti roditelja i djece, oduzimanje roditeljske skrbi, skrbništvo, uzdržavanje, imovinski odnosi bračnih partnera...
111 16777215 Revizija ocinstva
Aug-29-14 13:28:05   Najnoviji post od: aladin
 
 
  Radno i socijalno pravo
Sklapanje ugovora o radu, pripravnici i volonteri, radno vrijeme, zaštita uposlenika, prava iz radnog odnosa, porodiljski dopust, mirovine, socijalne naknade, otkazi, štrajk...
406 16777215 Materijalni dokazi u disciplinskom...
Aug-31-14 13:09:31   Najnoviji post od: Norfolk
 
 
  Nasljedno pravo
Nasljeđivanje, nasljedni redovi, pravo predstavljanja, oporuka, zakonski i nužni nasljedni dio, ugovor o doživotnom uzdržavanju...
116 16777215 Nasljedstvo iza umrlog djeda
Aug-24-14 15:14:25   Najnoviji post od: matrix76
 
 
  Autorska prava i druga srodna prava
Autorsko pravo, pravo intelektualnog vlasništva, patenti, žigovi, industrijski dizajn, postupak za stjecanje autorskog prava...
4 13 Zbirka podataka pravne osobe
Apr-08-14 10:27:13   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Prekršajno i prometno pravo
Prekršaji, prometne nezgode, prekršajne kazne, remećenje javnog reda i mira...
46 258 Zakon o prekšajima FBiH iz 2014 godine
Aug-28-14 18:21:17   Najnoviji post od: matrix76
 
 
  Sudski postupci
Pokretanje postupaka, rokovi, zastara, punomoćnici, tužbe, prijedlog za povrat u prijašnje stanje, izuzeće sudaca, odvjetnici, svjedoci, presude, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
86 539 Izvršni postupak
Aug-31-14 13:36:45   Najnoviji post od: Pravnik82
 
 
  Vanparnični postupak
Zemjišno-knjižnji postupak, ovršni postupak, državljanstvo, boravište, građevinske dozvole, komunalne naknade...
18 16777215 Žalba na ZK rješenje
Aug-06-14 18:43:52   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Privredno pravo
Privredno pravo, osnivanje firmi, obrti, stečaj, bankarsko pravo...
71 195 Privredni kriminal
Danas 09:27:52   Najnoviji post od: Esad
 
 
  Upravno pravo
Temeljna načela, mjerodavnost, stranke i njihovo zastupanje, rokovi, povrat u prijašnje stanje, postupci, rješenja, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
31 115 prekvalifikacija radnog mjesta
Jul-07-14 19:09:56   Najnoviji post od: matrix76
 
 
  Ljudska prava, imigracije, azil, međunarodno i europsko pravo
Eurospka konvencija o zaštiti ljudskih prava i sloboda, pitanje imigracije, postupak azila, međunarodno pravo...
16 58 Odlazak iz zemlje pod uslovnom kaznom
Jun-23-14 08:00:31   Najnoviji post od: Legal
 
 
  Ispiti
Pravosudni ispiti, notarski ispit, odvjetnički ispit, stručni ispiti...
22 214 Da li neko od kolega ima komentar...
Jul-03-14 11:15:12   Najnoviji post od: Pravnik82
 
 
  Ostala pravna pitanja
119 16777215 Garancija
Jučer 13:48:28   Najnoviji post od: Paki
 

Info o forumu

Statistika foruma:   Ukupno korisnika: 7596  Ukupno tema: 1466  Ukupno anketa: 16  Ukupno postova: 100665748  Ukupno postova danas: 3
Info korisnika:   Najnoviji član :  xvepfqyyhl   Članova online: 0   Gostiju online: 102
Online  Nema korisnika online
Tema
Novo
Zaključano
Tema
Novo
Zaključano
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
New/Closed
Novo/Usidreno
Closed/Active
Novo/Zaključano
Novo/Usidreno
Zaključano/Aktivno
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Sticky Active Locked
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Usidreno/Aktivno/Zaključano