RSS Feed   PravoBiH Forum   Teme Odgovori Najnoviji post Collapse
 
  Kazneno/Krivično pravo
Kazneni zakoni BiH, kazneni postupci BiH, odredbe kaznenih zakona, prijava, nalog za provođenje istrage, istraga, optužnica, pritvor, kazna zatvora, novčana kazna, zastara, presude, pomilovanje, brisanje kazne...
103 419 krivicna prijava
Nov-05-14 16:58:07   Najnoviji post od: DzDzemal
 
 
  Obvezno/Obligaciono pravo
Ugovori, naknada štete, izvanugovorni odnosi, osiguranje, kamate...
193 16777215 Raskid ugovora IT Akademija
Danas 12:49:21   Najnoviji post od: dip981
 
 
  Stvarno pravo
Vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo, stjecanje prava vlasništva, dosjelost, zaštita prava vlasništva, stvarne služnosti, pravo zaloga, posjed, prava stranih osoba...
138 723 suvlasništvo i suposjedništvo se ne...
Danas 20:04:11   Najnoviji post od: ciblicibni
 
 
  Obiteljsko/Porodično pravo
Brak, sklapanje braka, prestanak braka, poništaj i razvod braka, materinstvo i očinstvo, posvojenje, prava i dužnosti roditelja i djece, oduzimanje roditeljske skrbi, skrbništvo, uzdržavanje, imovinski odnosi bračnih partnera...
116 16777215 Podjela bračne stečevine--zabluda
Nov-25-14 09:05:08   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Radno i socijalno pravo
Sklapanje ugovora o radu, pripravnici i volonteri, radno vrijeme, zaštita uposlenika, prava iz radnog odnosa, porodiljski dopust, mirovine, socijalne naknade, otkazi, štrajk...
437 16777202 Godišnji odmor i promjena radnog mjesta
Danas 16:42:26   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Nasljedno pravo
Nasljeđivanje, nasljedni redovi, pravo predstavljanja, oporuka, zakonski i nužni nasljedni dio, ugovor o doživotnom uzdržavanju...
124 16777215 ugovor o doživotnom izdržavanju
Nov-25-14 08:49:54   Najnoviji post od: desaizgz
 
 
  Autorska prava i druga srodna prava
Autorsko pravo, pravo intelektualnog vlasništva, patenti, žigovi, industrijski dizajn, postupak za stjecanje autorskog prava...
4 13 Zbirka podataka pravne osobe
Apr-08-14 10:27:13   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Prekršajno i prometno pravo
Prekršaji, prometne nezgode, prekršajne kazne, remećenje javnog reda i mira...
49 271 Saob.nezgoda/sudski postupak
Danas 17:01:51   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Sudski postupci
Pokretanje postupaka, rokovi, zastara, punomoćnici, tužbe, prijedlog za povrat u prijašnje stanje, izuzeće sudaca, odvjetnici, svjedoci, presude, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
89 557 povlacenje tuzbe
Danas 17:31:57   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Vanparnični postupak
Zemjišno-knjižnji postupak, ovršni postupak, državljanstvo, boravište, građevinske dozvole, komunalne naknade...
23 16777214 Poslovna sposobnost
Danas 06:21:38   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Privredno pravo
Privredno pravo, osnivanje firmi, obrti, stečaj, bankarsko pravo...
79 212 kreditno zaduženje doo
Nov-10-14 05:15:11   Najnoviji post od: dzin
 
 
  Upravno pravo
Temeljna načela, mjerodavnost, stranke i njihovo zastupanje, rokovi, povrat u prijašnje stanje, postupci, rješenja, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
38 160 Izuzeće
Nov-21-14 09:56:52   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Ljudska prava, imigracije, azil, međunarodno i europsko pravo
Eurospka konvencija o zaštiti ljudskih prava i sloboda, pitanje imigracije, postupak azila, međunarodno pravo...
16 58 Odlazak iz zemlje pod uslovnom kaznom
Jun-23-14 08:00:31   Najnoviji post od: Legal
 
 
  Ispiti
Pravosudni ispiti, notarski ispit, odvjetnički ispit, stručni ispiti...
22 220 Da li neko od kolega ima komentar...
Jučer 07:35:07   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Ostala pravna pitanja
127 16777209 Biseri organa uprave i suda
Jučer 06:28:15   Najnoviji post od: Apokalipsa
 

Info o forumu

Statistika foruma:   Ukupno korisnika: 8245  Ukupno tema: 1558  Ukupno anketa: 17  Ukupno postova: 100665903  Ukupno postova danas: 19
Info korisnika:   Najnoviji član :  Cjjogdrzw   Članova online: 0   Gostiju online: 106
Online  Nema korisnika online
Tema
Novo
Zaključano
Tema
Novo
Zaključano
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
New/Closed
Novo/Usidreno
Closed/Active
Novo/Zaključano
Novo/Usidreno
Zaključano/Aktivno
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Sticky Active Locked
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Usidreno/Aktivno/Zaključano