RSS Feed   PravoBiH Forum   Teme Odgovori Najnoviji post Collapse
 
  Kazneno/Krivično pravo
Kazneni zakoni BiH, kazneni postupci BiH, odredbe kaznenih zakona, prijava, nalog za provođenje istrage, istraga, optužnica, pritvor, kazna zatvora, novčana kazna, zastara, presude, pomilovanje, brisanje kazne...
107 456 Neodređena vrijednosna obilježja...
Jul-31-15 18:11:29   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Obvezno/Obligaciono pravo
Ugovori, naknada štete, izvanugovorni odnosi, osiguranje, kamate...
213 16777215 problem sa vraćanjem novca
Jul-21-15 11:28:07   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Stvarno pravo
Vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo, stjecanje prava vlasništva, dosjelost, zaštita prava vlasništva, stvarne služnosti, pravo zaloga, posjed, prava stranih osoba...
155 840 Prenamjena zemljišta
Jul-09-15 16:22:16   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Obiteljsko/Porodično pravo
Brak, sklapanje braka, prestanak braka, poništaj i razvod braka, materinstvo i očinstvo, posvojenje, prava i dužnosti roditelja i djece, oduzimanje roditeljske skrbi, skrbništvo, uzdržavanje, imovinski odnosi bračnih partnera...
128 16777215 ulaganje tokom braka na tudju imovinu
Jul-23-15 07:04:37   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Radno i socijalno pravo
Sklapanje ugovora o radu, pripravnici i volonteri, radno vrijeme, zaštita uposlenika, prava iz radnog odnosa, porodiljski dopust, mirovine, socijalne naknade, otkazi, štrajk...
501 16777214 Nejasnoće u vezi novog Zakona o radu
Jul-31-15 06:47:28   Najnoviji post od: Norfolk
 
 
  Nasljedno pravo
Nasljeđivanje, nasljedni redovi, pravo predstavljanja, oporuka, zakonski i nužni nasljedni dio, ugovor o doživotnom uzdržavanju...
135 16777215 Brisanje tereta
Jul-29-15 11:50:24   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Autorska prava i druga srodna prava
Autorsko pravo, pravo intelektualnog vlasništva, patenti, žigovi, industrijski dizajn, postupak za stjecanje autorskog prava...
6 22 Zaštita intelektualnog vlasništva...
Jul-19-15 07:04:49   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Prekršajno i prometno pravo
Prekršaji, prometne nezgode, prekršajne kazne, remećenje javnog reda i mira...
60 344 Saobracajna kontrola
Jul-19-15 13:24:32   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Sudski postupci
Pokretanje postupaka, rokovi, zastara, punomoćnici, tužbe, prijedlog za povrat u prijašnje stanje, izuzeće sudaca, odvjetnici, svjedoci, presude, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
114 744 Tuzba za klevetu
Jul-31-15 18:35:59   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Vanparnični postupak
Zemjišno-knjižnji postupak, ovršni postupak, državljanstvo, boravište, građevinske dozvole, komunalne naknade...
29 16777215 Porez na promet nepokretnosti
Jul-05-15 16:44:09   Najnoviji post od: sheldon
 
 
  Privredno pravo
Privredno pravo, osnivanje firmi, obrti, stečaj, bankarsko pravo...
90 257 Dokapitalizacija
Jul-01-15 18:51:30   Najnoviji post od: menon
 
 
  Upravno pravo
Temeljna načela, mjerodavnost, stranke i njihovo zastupanje, rokovi, povrat u prijašnje stanje, postupci, rješenja, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
46 225 Tužba u upravnom sporu
Jul-08-15 09:07:36   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Ljudska prava, imigracije, azil, međunarodno i europsko pravo
Eurospka konvencija o zaštiti ljudskih prava i sloboda, pitanje imigracije, postupak azila, međunarodno pravo...
19 73 Odlazak iz zemlje pod uslovnom kaznom
Jul-05-15 16:29:21   Najnoviji post od: sheldon
 
 
  Ispiti
Pravosudni ispiti, notarski ispit, odvjetnički ispit, stručni ispiti...
23 244 pripravnički ispit
Jul-14-15 08:23:31   Najnoviji post od: sheldon
 
 
  Ostala pravna pitanja
140 16777215 Legitimisanje
Jul-03-15 16:40:34   Najnoviji post od: menon
 
 
  Knjiga utisaka
Ostavite svoj trag na forumu Pravo BiH,pohvale,kritike,sugestije,prijedlozi…
1 6 Dobro došli u Knjigu utisaka
Jul-14-15 08:20:35   Najnoviji post od: sheldon
 

Info o forumu

Statistika foruma:   Ukupno korisnika: 4624  Ukupno tema: 1767  Ukupno anketa: 19  Ukupno postova: 100666500  Postova ovaj tjedan: 28
Info korisnika:   Najnoviji član :  Seka   Članova online: 0   Gostiju online: 60
Online  Nema korisnika online
Tema
Novo
Zaključano
Tema
Novo
Zaključano
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
New/Closed
Novo/Usidreno
Closed/Active
Novo/Zaključano
Novo/Usidreno
Zaključano/Aktivno
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Sticky Active Locked
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Usidreno/Aktivno/Zaključano