RSS Feed   PravoBiH Forum   Teme Odgovori Najnoviji post Collapse
 
  Kazneno/Krivično pravo
Kazneni zakoni BiH, kazneni postupci BiH, odredbe kaznenih zakona, prijava, nalog za provođenje istrage, istraga, optužnica, pritvor, kazna zatvora, novčana kazna, zastara, presude, pomilovanje, brisanje kazne...
94 363 Prevara prilikom vjestacenja
Apr-15-14 08:51:46   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Obvezno/Obligaciono pravo
Ugovori, naknada štete, izvanugovorni odnosi, osiguranje, kamate...
179 16777215 Zamjenski kredit
Apr-22-14 05:18:03   Najnoviji post od: DamirX
 
 
  Stvarno pravo
Vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo, stjecanje prava vlasništva, dosjelost, zaštita prava vlasništva, stvarne služnosti, pravo zaloga, posjed, prava stranih osoba...
119 604 Zajednička prostorija zasebno...
Danas 15:04:24   Najnoviji post od: Eladin
 
 
  Obiteljsko/Porodično pravo
Brak, sklapanje braka, prestanak braka, poništaj i razvod braka, materinstvo i očinstvo, posvojenje, prava i dužnosti roditelja i djece, oduzimanje roditeljske skrbi, skrbništvo, uzdržavanje, imovinski odnosi bračnih partnera...
102 16777215 Izbacivanje sina iz kuce
Apr-21-14 06:26:28   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Radno i socijalno pravo
Sklapanje ugovora o radu, pripravnici i volonteri, radno vrijeme, zaštita uposlenika, prava iz radnog odnosa, porodiljski dopust, mirovine, socijalne naknade, otkazi, štrajk...
367 16777215 penzija
Jučer 13:23:55   Najnoviji post od: matrix76
 
 
  Nasljedno pravo
Nasljeđivanje, nasljedni redovi, pravo predstavljanja, oporuka, zakonski i nužni nasljedni dio, ugovor o doživotnom uzdržavanju...
102 16777215 Nasljedjivanje duga
Mar-27-14 10:20:42   Najnoviji post od: matrix76
 
 
  Autorska prava i druga srodna prava
Autorsko pravo, pravo intelektualnog vlasništva, patenti, žigovi, industrijski dizajn, postupak za stjecanje autorskog prava...
4 13 Zbirka podataka pravne osobe
Apr-08-14 10:27:13   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Prekršajno i prometno pravo
Prekršaji, prometne nezgode, prekršajne kazne, remećenje javnog reda i mira...
38 209 Prijava eko redara KJKP Park doo...
Feb-05-14 10:49:25   Najnoviji post od: Weakwill
 
 
  Sudski postupci
Pokretanje postupaka, rokovi, zastara, punomoćnici, tužbe, prijedlog za povrat u prijašnje stanje, izuzeće sudaca, odvjetnici, svjedoci, presude, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
76 495 Šta nakon djelomične odluke...
Danas 10:30:46   Najnoviji post od: Enver77
 
 
  Vanparnični postupak
Zemjišno-knjižnji postupak, ovršni postupak, državljanstvo, boravište, građevinske dozvole, komunalne naknade...
17 16777215 Protest mjenice
Danas 11:02:42   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Privredno pravo
Privredno pravo, osnivanje firmi, obrti, stečaj, bankarsko pravo...
66 173 Stečajni postupak
Mar-27-14 14:38:30   Najnoviji post od: matrix76
 
 
  Upravno pravo
Temeljna načela, mjerodavnost, stranke i njihovo zastupanje, rokovi, povrat u prijašnje stanje, postupci, rješenja, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
27 102 Transformacija upr. postup. po zahtj....
Mar-24-14 22:30:42   Najnoviji post od: matrix76
 
 
  Ljudska prava, imigracije, azil, međunarodno i europsko pravo
Eurospka konvencija o zaštiti ljudskih prava i sloboda, pitanje imigracije, postupak azila, međunarodno pravo...
15 57 Zaposlenje i porezni dug
Apr-20-14 21:23:13   Najnoviji post od: lionx
 
 
  Ispiti
Pravosudni ispiti, notarski ispit, odvjetnički ispit, stručni ispiti...
22 212 Strucni upravni ispit
Mar-12-14 19:18:48   Najnoviji post od: VSS domacica
 
 
  Ostala pravna pitanja
113 16777215 Biseri organa uprave i suda
Danas 09:07:34   Najnoviji post od: Apokalipsa
 

Info o forumu

Statistika foruma:   Ukupno korisnika: 6568  Ukupno tema: 1341  Ukupno anketa: 15  Ukupno postova: 100665518  Ukupno postova danas: 20
Info korisnika:   Najnoviji član :  Eladin   Članova online: 0   Gostiju online: 49
Online  Nema korisnika online
Tema
Novo
Zaključano
Tema
Novo
Zaključano
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
New/Closed
Novo/Usidreno
Closed/Active
Novo/Zaključano
Novo/Usidreno
Zaključano/Aktivno
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Sticky Active Locked
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Usidreno/Aktivno/Zaključano