RSS Feed   PravoBiH Forum   Teme Odgovori Najnoviji post Collapse
 
  Kazneno/Krivično pravo
Kazneni zakoni BiH, kazneni postupci BiH, odredbe kaznenih zakona, prijava, nalog za provođenje istrage, istraga, optužnica, pritvor, kazna zatvora, novčana kazna, zastara, presude, pomilovanje, brisanje kazne...
103 419 krivicna prijava
Nov-05-14 16:58:07   Najnoviji post od: DzDzemal
 
 
  Obvezno/Obligaciono pravo
Ugovori, naknada štete, izvanugovorni odnosi, osiguranje, kamate...
197 16777215 Naknada nematerijalne stete
Dec-18-14 14:41:09   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Stvarno pravo
Vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo, stjecanje prava vlasništva, dosjelost, zaštita prava vlasništva, stvarne služnosti, pravo zaloga, posjed, prava stranih osoba...
140 741 Pravo služnosti puta?
Dec-18-14 21:25:14   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Obiteljsko/Porodično pravo
Brak, sklapanje braka, prestanak braka, poništaj i razvod braka, materinstvo i očinstvo, posvojenje, prava i dužnosti roditelja i djece, oduzimanje roditeljske skrbi, skrbništvo, uzdržavanje, imovinski odnosi bračnih partnera...
117 16777213 procedura razvoda braka
Dec-15-14 11:08:11   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Radno i socijalno pravo
Sklapanje ugovora o radu, pripravnici i volonteri, radno vrijeme, zaštita uposlenika, prava iz radnog odnosa, porodiljski dopust, mirovine, socijalne naknade, otkazi, štrajk...
446 16777215 Privremeni i povremeni poslovi?
Dec-19-14 21:46:35   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Nasljedno pravo
Nasljeđivanje, nasljedni redovi, pravo predstavljanja, oporuka, zakonski i nužni nasljedni dio, ugovor o doživotnom uzdržavanju...
126 16777215 dug
Danas 12:29:46   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Autorska prava i druga srodna prava
Autorsko pravo, pravo intelektualnog vlasništva, patenti, žigovi, industrijski dizajn, postupak za stjecanje autorskog prava...
4 13 Zbirka podataka pravne osobe
Apr-08-14 10:27:13   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Prekršajno i prometno pravo
Prekršaji, prometne nezgode, prekršajne kazne, remećenje javnog reda i mira...
49 303 Prekršajni postupak
Dec-17-14 19:56:12   Najnoviji post od: Denis
 
 
  Sudski postupci
Pokretanje postupaka, rokovi, zastara, punomoćnici, tužbe, prijedlog za povrat u prijašnje stanje, izuzeće sudaca, odvjetnici, svjedoci, presude, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
93 603 Izvršna notarska isprava
Dec-18-14 05:57:39   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Vanparnični postupak
Zemjišno-knjižnji postupak, ovršni postupak, državljanstvo, boravište, građevinske dozvole, komunalne naknade...
26 16777215 Razvrgnuće suvlasničke zajednice
Dec-19-14 09:48:30   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Privredno pravo
Privredno pravo, osnivanje firmi, obrti, stečaj, bankarsko pravo...
83 218 Ilegalna prodaja toplotne energije
Dec-06-14 17:23:21   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Upravno pravo
Temeljna načela, mjerodavnost, stranke i njihovo zastupanje, rokovi, povrat u prijašnje stanje, postupci, rješenja, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
40 171 Odbijanje provedbe pravomoćne...
Dec-12-14 15:27:18   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Ljudska prava, imigracije, azil, međunarodno i europsko pravo
Eurospka konvencija o zaštiti ljudskih prava i sloboda, pitanje imigracije, postupak azila, međunarodno pravo...
17 59 Zaštita ličnih podataka
Dec-11-14 18:38:13   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Ispiti
Pravosudni ispiti, notarski ispit, odvjetnički ispit, stručni ispiti...
23 235 Strucni upravni ispit
Dec-16-14 19:17:09   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Ostala pravna pitanja
130 16777215 Tužba za fakture koje su plaćene
Dec-17-14 20:57:59   Najnoviji post od: matrix
 

Info o forumu

Statistika foruma:   Ukupno korisnika: 5359  Ukupno tema: 1594  Ukupno anketa: 17  Ukupno postova: 100666050  Ukupno postova danas: 4
Info korisnika:   Najnoviji član :  DonaldSl   Članova online: 0   Gostiju online: 71
Online  Nema korisnika online
Tema
Novo
Zaključano
Tema
Novo
Zaključano
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
New/Closed
Novo/Usidreno
Closed/Active
Novo/Zaključano
Novo/Usidreno
Zaključano/Aktivno
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Sticky Active Locked
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Usidreno/Aktivno/Zaključano