RSS Feed   PravoBiH Forum   Teme Odgovori Najnoviji post Collapse
 
  Kazneno/Krivično pravo
Kazneni zakoni BiH, kazneni postupci BiH, odredbe kaznenih zakona, prijava, nalog za provođenje istrage, istraga, optužnica, pritvor, kazna zatvora, novčana kazna, zastara, presude, pomilovanje, brisanje kazne...
103 417 Žalba tužioca drugostepenom organu
Danas 06:35:08   Najnoviji post od: pupavac
 
 
  Obvezno/Obligaciono pravo
Ugovori, naknada štete, izvanugovorni odnosi, osiguranje, kamate...
191 16777215 Ugovor o otkupu stana
Danas 06:40:52   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Stvarno pravo
Vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo, stjecanje prava vlasništva, dosjelost, zaštita prava vlasništva, stvarne služnosti, pravo zaloga, posjed, prava stranih osoba...
135 684 Unos stana u ZKU
Jučer 20:16:12   Najnoviji post od: matrix76
 
 
  Obiteljsko/Porodično pravo
Brak, sklapanje braka, prestanak braka, poništaj i razvod braka, materinstvo i očinstvo, posvojenje, prava i dužnosti roditelja i djece, oduzimanje roditeljske skrbi, skrbništvo, uzdržavanje, imovinski odnosi bračnih partnera...
113 16777215 Stupanje u Odnos sa Starijom Osobom
Oct-19-14 18:29:55   Najnoviji post od: kristinax
 
 
  Radno i socijalno pravo
Sklapanje ugovora o radu, pripravnici i volonteri, radno vrijeme, zaštita uposlenika, prava iz radnog odnosa, porodiljski dopust, mirovine, socijalne naknade, otkazi, štrajk...
427 16777215 porodiljsko bolovanje
Oct-28-14 20:09:00   Najnoviji post od: matrix76
 
 
  Nasljedno pravo
Nasljeđivanje, nasljedni redovi, pravo predstavljanja, oporuka, zakonski i nužni nasljedni dio, ugovor o doživotnom uzdržavanju...
123 16777215 ZK izvadak nasljedjivanje
Oct-28-14 20:53:03   Najnoviji post od: mirnicha
 
 
  Autorska prava i druga srodna prava
Autorsko pravo, pravo intelektualnog vlasništva, patenti, žigovi, industrijski dizajn, postupak za stjecanje autorskog prava...
4 13 Zbirka podataka pravne osobe
Apr-08-14 10:27:13   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Prekršajno i prometno pravo
Prekršaji, prometne nezgode, prekršajne kazne, remećenje javnog reda i mira...
48 268 urucivanje poziva
Oct-25-14 23:14:41   Najnoviji post od: sdragan
 
 
  Sudski postupci
Pokretanje postupaka, rokovi, zastara, punomoćnici, tužbe, prijedlog za povrat u prijašnje stanje, izuzeće sudaca, odvjetnici, svjedoci, presude, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
90 555 Obustava izvršenja i KPU
Jučer 16:46:55   Najnoviji post od: Acta, non verba
 
 
  Vanparnični postupak
Zemjišno-knjižnji postupak, ovršni postupak, državljanstvo, boravište, građevinske dozvole, komunalne naknade...
20 16777215 Prisvajanje Dvorista
Oct-15-14 08:45:44   Najnoviji post od: matrix76
 
 
  Privredno pravo
Privredno pravo, osnivanje firmi, obrti, stečaj, bankarsko pravo...
76 208 Broj clanova Nadzornog odbora
Jučer 10:35:37   Najnoviji post od: four
 
 
  Upravno pravo
Temeljna načela, mjerodavnost, stranke i njihovo zastupanje, rokovi, povrat u prijašnje stanje, postupci, rješenja, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
35 139 Pomoć :)
Jučer 16:03:42   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Ljudska prava, imigracije, azil, međunarodno i europsko pravo
Eurospka konvencija o zaštiti ljudskih prava i sloboda, pitanje imigracije, postupak azila, međunarodno pravo...
16 58 Odlazak iz zemlje pod uslovnom kaznom
Jun-23-14 08:00:31   Najnoviji post od: Legal
 
 
  Ispiti
Pravosudni ispiti, notarski ispit, odvjetnički ispit, stručni ispiti...
22 215 Pitanja sa pravosudnog ispita na...
Jučer 22:11:27   Najnoviji post od: GreenEyes
 
 
  Ostala pravna pitanja
126 16777215 Eronet i tekuci racun
Jučer 14:26:13   Najnoviji post od: matrix76
 

Info o forumu

Statistika foruma:   Ukupno korisnika: 8098  Ukupno tema: 1529  Ukupno anketa: 17  Ukupno postova: 100665847  Prosječno postova po satu: 1.2
Info korisnika:   Najnoviji član :  Prestonikster   Članova online: 0   Gostiju online: 41
Online  Nema korisnika online
Tema
Novo
Zaključano
Tema
Novo
Zaključano
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
New/Closed
Novo/Usidreno
Closed/Active
Novo/Zaključano
Novo/Usidreno
Zaključano/Aktivno
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Sticky Active Locked
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Usidreno/Aktivno/Zaključano