RSS Feed   PravoBiH Forum   Teme Odgovori Najnoviji post Collapse
 
  Kazneno/Krivično pravo
Kazneni zakoni BiH, kazneni postupci BiH, odredbe kaznenih zakona, prijava, nalog za provođenje istrage, istraga, optužnica, pritvor, kazna zatvora, novčana kazna, zastara, presude, pomilovanje, brisanje kazne...
105 452 Teške tjelesne povrijede
Jul-01-15 18:43:26   Najnoviji post od: menon
 
 
  Obvezno/Obligaciono pravo
Ugovori, naknada štete, izvanugovorni odnosi, osiguranje, kamate...
211 16777215 Kredit sa falsifikovanom dokumentacijom
Jul-01-15 18:47:39   Najnoviji post od: menon
 
 
  Stvarno pravo
Vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo, stjecanje prava vlasništva, dosjelost, zaštita prava vlasništva, stvarne služnosti, pravo zaloga, posjed, prava stranih osoba...
155 838 Povrat stanarskog prava
Jun-30-15 11:53:56   Najnoviji post od: denis1990
 
 
  Obiteljsko/Porodično pravo
Brak, sklapanje braka, prestanak braka, poništaj i razvod braka, materinstvo i očinstvo, posvojenje, prava i dužnosti roditelja i djece, oduzimanje roditeljske skrbi, skrbništvo, uzdržavanje, imovinski odnosi bračnih partnera...
126 16777215 Kako vratiti starateljstvo nad djetetom
Jun-25-15 06:46:40   Najnoviji post od: CedarTeeth
 
 
  Radno i socijalno pravo
Sklapanje ugovora o radu, pripravnici i volonteri, radno vrijeme, zaštita uposlenika, prava iz radnog odnosa, porodiljski dopust, mirovine, socijalne naknade, otkazi, štrajk...
496 16777215 Natječaj u školama
Jul-03-15 16:37:47   Najnoviji post od: menon
 
 
  Nasljedno pravo
Nasljeđivanje, nasljedni redovi, pravo predstavljanja, oporuka, zakonski i nužni nasljedni dio, ugovor o doživotnom uzdržavanju...
135 16777215 Određivanje nasljednika
Jul-03-15 15:16:44   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Autorska prava i druga srodna prava
Autorsko pravo, pravo intelektualnog vlasništva, patenti, žigovi, industrijski dizajn, postupak za stjecanje autorskog prava...
5 19 Zakon o Elektronskim knjigama u BiH
Jun-29-15 21:34:20   Najnoviji post od: strelok
 
 
  Prekršajno i prometno pravo
Prekršaji, prometne nezgode, prekršajne kazne, remećenje javnog reda i mira...
58 337 Dijete za volanom
Jun-29-15 21:49:58   Najnoviji post od: strelok
 
 
  Sudski postupci
Pokretanje postupaka, rokovi, zastara, punomoćnici, tužbe, prijedlog za povrat u prijašnje stanje, izuzeće sudaca, odvjetnici, svjedoci, presude, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
110 732 Tužba od strane Banke za neplaćeni...
Jun-27-15 23:32:06   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Vanparnični postupak
Zemjišno-knjižnji postupak, ovršni postupak, državljanstvo, boravište, građevinske dozvole, komunalne naknade...
29 16777215 Porez na promet nepokretnosti
Jun-07-15 08:36:41   Najnoviji post od: matrix
 
 
  Privredno pravo
Privredno pravo, osnivanje firmi, obrti, stečaj, bankarsko pravo...
90 257 Dokapitalizacija
Jul-01-15 18:51:30   Najnoviji post od: menon
 
 
  Upravno pravo
Temeljna načela, mjerodavnost, stranke i njihovo zastupanje, rokovi, povrat u prijašnje stanje, postupci, rješenja, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
46 221 Od kada teče rok za izvanredno...
Mar-30-15 18:29:58   Najnoviji post od: bambur
 
 
  Ljudska prava, imigracije, azil, međunarodno i europsko pravo
Eurospka konvencija o zaštiti ljudskih prava i sloboda, pitanje imigracije, postupak azila, međunarodno pravo...
19 72 Zaštita ličnih podataka
Jun-29-15 21:32:26   Najnoviji post od: strelok
 
 
  Ispiti
Pravosudni ispiti, notarski ispit, odvjetnički ispit, stručni ispiti...
23 243 Strucni upravni ispit
Jul-03-15 16:46:06   Najnoviji post od: menon
 
 
  Ostala pravna pitanja
140 16777215 Legitimisanje
Jul-03-15 16:40:34   Najnoviji post od: menon
 
 
  Knjiga utisaka
Ostavite svoj trag na forumu Pravo BiH,pohvale,kritike,sugestije,prijedlozi…
1 5 Dobro došli u Knjigu utisaka
Jun-29-15 21:29:25   Najnoviji post od: strelok
 

Info o forumu

Statistika foruma:   Ukupno korisnika: 4605  Ukupno tema: 1749  Ukupno anketa: 19  Ukupno postova: 100666466  Postova ovaj tjedan: 47
Info korisnika:   Najnoviji član :  Medinn   Članova online: 0   Gostiju online: 31
Online  Nema korisnika online
Tema
Novo
Zaključano
Tema
Novo
Zaključano
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
New/Closed
Novo/Usidreno
Closed/Active
Novo/Zaključano
Novo/Usidreno
Zaključano/Aktivno
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Sticky Active Locked
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Usidreno/Aktivno/Zaključano