RSS Feed   PravoBiH Forum   Teme Odgovori Najnoviji post Collapse
 
  Kazneno/Krivično pravo
Kazneni zakoni BiH, kazneni postupci BiH, odredbe kaznenih zakona, prijava, nalog za provođenje istrage, istraga, optužnica, pritvor, kazna zatvora, novčana kazna, zastara, presude, pomilovanje, brisanje kazne...
103 419 krivicna prijava
Nov-05-14 16:58:07   Najnoviji post od: DzDzemal
 
 
  Obvezno/Obligaciono pravo
Ugovori, naknada štete, izvanugovorni odnosi, osiguranje, kamate...
192 16777215 Raskid ugovora IT Akademija
Nov-21-14 09:31:57   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Stvarno pravo
Vlasništvo, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo, stjecanje prava vlasništva, dosjelost, zaštita prava vlasništva, stvarne služnosti, pravo zaloga, posjed, prava stranih osoba...
137 720 problem sa Općinom Centar
Nov-21-14 11:55:24   Najnoviji post od: ramiza
 
 
  Obiteljsko/Porodično pravo
Brak, sklapanje braka, prestanak braka, poništaj i razvod braka, materinstvo i očinstvo, posvojenje, prava i dužnosti roditelja i djece, oduzimanje roditeljske skrbi, skrbništvo, uzdržavanje, imovinski odnosi bračnih partnera...
115 16777215 Podjela imovine tokom/nakon razvoda
Nov-14-14 05:16:27   Najnoviji post od: ronix
 
 
  Radno i socijalno pravo
Sklapanje ugovora o radu, pripravnici i volonteri, radno vrijeme, zaštita uposlenika, prava iz radnog odnosa, porodiljski dopust, mirovine, socijalne naknade, otkazi, štrajk...
436 16777215 Izmjena ugovora o radu
Danas 18:39:03   Najnoviji post od: nohlingjeni
 
 
  Nasljedno pravo
Nasljeđivanje, nasljedni redovi, pravo predstavljanja, oporuka, zakonski i nužni nasljedni dio, ugovor o doživotnom uzdržavanju...
125 16777214 pitanje o imovinsko pravnim odnosima
Nov-19-14 07:49:41   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Autorska prava i druga srodna prava
Autorsko pravo, pravo intelektualnog vlasništva, patenti, žigovi, industrijski dizajn, postupak za stjecanje autorskog prava...
4 13 Zbirka podataka pravne osobe
Apr-08-14 10:27:13   Najnoviji post od: Paki
 
 
  Prekršajno i prometno pravo
Prekršaji, prometne nezgode, prekršajne kazne, remećenje javnog reda i mira...
48 268 urucivanje poziva
Oct-25-14 23:14:41   Najnoviji post od: sdragan
 
 
  Sudski postupci
Pokretanje postupaka, rokovi, zastara, punomoćnici, tužbe, prijedlog za povrat u prijašnje stanje, izuzeće sudaca, odvjetnici, svjedoci, presude, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
97 622 Izvršni postupak
Danas 18:39:11   Najnoviji post od: nohlingjeni
 
 
  Vanparnični postupak
Zemjišno-knjižnji postupak, ovršni postupak, državljanstvo, boravište, građevinske dozvole, komunalne naknade...
29 16777215 Cheap Coach Bikinis , Coach Bikinis...
Danas 18:29:14   Najnoviji post od: nohlingjeni
 
 
  Privredno pravo
Privredno pravo, osnivanje firmi, obrti, stečaj, bankarsko pravo...
79 212 kreditno zaduženje doo
Nov-10-14 05:15:11   Najnoviji post od: dzin
 
 
  Upravno pravo
Temeljna načela, mjerodavnost, stranke i njihovo zastupanje, rokovi, povrat u prijašnje stanje, postupci, rješenja, žalbe, izvanredni pravni lijekovi...
38 160 Izuzeće
Nov-21-14 09:56:52   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Ljudska prava, imigracije, azil, međunarodno i europsko pravo
Eurospka konvencija o zaštiti ljudskih prava i sloboda, pitanje imigracije, postupak azila, međunarodno pravo...
16 58 Odlazak iz zemlje pod uslovnom kaznom
Jun-23-14 08:00:31   Najnoviji post od: Legal
 
 
  Ispiti
Pravosudni ispiti, notarski ispit, odvjetnički ispit, stručni ispiti...
22 219 Strucni upravni ispit
Nov-11-14 17:51:33   Najnoviji post od: Apokalipsa
 
 
  Ostala pravna pitanja
129 16777215 zakonska prava
Danas 18:25:15   Najnoviji post od: nohlingjeni
 

Info o forumu

Statistika foruma:   Ukupno korisnika: 8262  Ukupno tema: 1570  Ukupno anketa: 17  Ukupno postova: 100665980  Prosječno postova po satu: 5.5
Info korisnika:   Najnoviji član :  Himalaya   Članova online: 0   Gostiju online: 49
Online  Nema korisnika online
Tema
Novo
Zaključano
Tema
Novo
Zaključano
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
New/Closed
Novo/Usidreno
Closed/Active
Novo/Zaključano
Novo/Usidreno
Zaključano/Aktivno
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Sticky Active Locked
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Usidreno/Aktivno/Zaključano